Versetul zilei

4 iunie 2014

Multi chemati, putini alesi!

Mulţi chemaţi, puţini aleşi, mulţi rodiţi, puţini culeşi
Mulţi porniţi, puţini ajunşi, mulţi atinşi, puţini pătrunşi
 Multe vorbe, puţin Duh, arderi multe fără rug
Multă cale, puţin drum, jar puţin şi prea mult fum
 Alergare şi mult zel, rătăcire fără ţel  
Pocăinţă de pe buze, flăcări ucise de spuze  
Vorbe puse-n rugăciuni, gheaţă multă în tăciuni
Multe haine nespălate, ape tulburi, necurate
 Multă dogmă, puţini sfinţi, mulţi născuţi fără părinţi
Multe zaruri aruncate, puţin crez fără păcate
Puţin grâu, multă neghină, Edenul , fără grădină
Hambare rămase goale, norii dezbrăcaţi de poale 
  Amăgiri către desfrâu, corabia fără frâu
Pământean şi plin de lut, omul surd şi omul mut
 Înţelepciune deşartă, cale largă fără poartă 
Cale strâmtă şi îngustă, crucea, care nu se gustă 
  Trup adus la mântuire, mireasă fără de mire
Multă fire pământească fără ancoră cerească
Multă umbră, puţin soare, alergări fără picioare 
Temple multe, multe goale, potirul pus între oale. 
 Mult botez, puţină apă, prea mult cer căzut în groapă
Aripi frânte, neîntinse,victorii multe, învinse
Multe mâini împreunate,prea puţine mâini curate 
Puţin prund, prea multă zgură, dragoste pusă sub ură. 
Fără dragoste şi pace, trupuri reci, de carapace
Fără Paşte, fără Miel, murim toţi şi toţi la fel.
 Cinci fecioare mult iubite, dar şi cinci nesăbuite 
Multe candele aprinse, raze de soare prea ninse. 
  Rânduieli fără poruncă, câştiguri fără de muncă
Pietre cu care se-aruncă, piatra unghiului din stâncă
Pietre-n care se coc pâini, aripi multe fără mâini 
Prea puţină veşnicie, si prea multă erezie. 
  Multe puţinuri oculte si puţine lucruri multe 
Mult noroc crezut a har, prea necurăţit pahar
Mult Sodomă, puţin Lot, prea mult puţin pus în tot 
 Prea mult Cain, puţin Abel, prea mult Saul, puţin Pavel.  Prea mult Lazăr înfăşat, puţin Lazăr înviat
Prea lung drum către Damasc, prea mulţi şerpi care mai nasc
 Prea mulţi îngeri, prea căzuţi, puţini martori nevăzuţi 
Puţin cer, prea mult pământ, prea mult zgomot, puţin cânt.
  Multă apă despicată de păcate tulburată
Multă lume, puţin om, prea mult şarpe, doar un pom
 Mult Adam, puţin Cristos, prea mult drum încă ne-ntors 
Prea mulţi fii rătăcitori, puţin soare, prea mulţi nori
  Prea mulţi corbi, hulubi puţini, multe coroane de spini
Prea multe alunecări, de pe drumuri pe cărări
Mult prea multă amăgire, dragoste fără iubire 
Prea mic suflet şi prea gol, pământul ajuns la pol
  Multe rugi, puţină rugă, in genunchi prea multă fugă
 Multă zarvă, rar repaos, invălmăşală în haos
Preoţie doar pe bani, fără Duh din Ghetsimani 
Plînsul doar în lumânare, fără chip şi-asemănare  
  Suflet gol şi fără haină… fără Cina Cea De Taină
Rătăcire, multă ură, foc aprins fără căldură
 În târg, vănzători ca Iuda, cumpărători , doar cu truda 
Apa prefăcută-n vin, amestecată-n venin. 
   Seminţe neîncolţite, semănători de cuţite
Multe chipuri în icoane, lângă mâinile-n piroane
 Multe braţe răzvrătite, lângă braţe răstignite 
Omul bun ca omul rău si bârna din ochiul tău. 
  Luminaţi de lumânări, fără Duh suflat în nări
Multe ziceri, puţin har, puţin dulce, mult amar
 Prea mult fum, prea multă ceaţă, puţini fraţi schimbaţi la faţă 
Multă fală şi mândrie, prea multă idolatrie.   
Multe ziduri cu spărturi, multe dărăpănături
Mult ogor cu prea mulţi spini, rod puţin printre smochini
 Mult păcat fără căinţă, prea puţină pocăinţă 
Alergări fără de rost, imbuibări şi puţin post. 
  Lanuri multe, multe mori, prea puţini secerători
Proorocii fără folos, si proorocul mincinos
Credincioşi fără credinţă, uitători de umilinţă 
Cuvântul făcut ecou, prea puţini născuţi din nou. 
Uşi deschise, fără zar, doar cât timpul e de har 
Mulţi chemaţi, puţini aleşi, Tu, ce faci? Intri sau ieşi?

                            de Teofil Mindrutiu

sursa: http://ioan17.wordpress.com/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu