Versetul zilei

29 august 2015

La multi ani, prietena mea draga !

Cele mai calde imbratisari si cele mai sfinte sarutari pentru tine draga mea prietena!
As fi vrut sa fiu langa tine sa-ti spun ca mi-esti draga, insa PADOVA este prea departe, dar Ii multumesc Domnului pentru tine. De-aceea ma rog mereu atat pentru tine cat si pentru cei dragi ai tai, si fie ca Domnul sa-ti asculte rugaciunile.
Să te asculte Domnul în ziua necazului, să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov, să-ţi trimită ajutor din locaşul Său cel Sfânt şi să te sprijine din Sion! 

Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale, şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră. 
 Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească!  

 

Hrana ta zilnica!

29 AUGUST
Fapte 3.12-26
Aflând de vindecarea omului neputincios, mulţimea curioasă dă buzna. Toţi sunt plini de uimire şi de admiraţie (v. 10). Petru însă le abate imediat atenţia de la sine însuşi şi de la Ioan, punând minunea în dreptul puterii Numelui Isus. Această lucrare demonstra în mod strălucit viaţa şi puterea în înviere a Celui pe care ei îl dăduseră morţii. „L-aţi tăgăduit pe Cel Sfânt şi Drept", le declară apostolul, nu pentru a-i condamna, ci ca unul care a înţeles din experienţă ruşinea acestui păcat (v. 14; Luca 22.57...). „Ştiu că în neştiinţă aţi făcut aşa" (v. 17), adaugă el, confirmând cuvântul Mântuitorului de pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac" (Luca 23.34). Şi astfel, ocazia dată aici din nou iudeilor de a auzi Evanghelia şi de a se pocăi răspunde la această rugăciune a Domnului. Au în mijlocul lor mărturia Duhului Sfânt rostită prin gura lui Petru şi văzută în adunare (cap.2.44-47).
 Dacă naţiunea, recunoscându-şi păcatul, se întoarce acum la Dumnezeu, Domnul va putea reveni; dacă nu, ea nu va mai putea fi scuzată de acum încolo de neştiinţă.

28 august 2015

Vremuri grele! Privirea in sus!

    Cu mai mult de 100 de ani in urma(1896), Theodor Herzl a publicat in cartea sa intitulata Statul Iudeu, in care a facut urmatoarea afirmatie: "Statul iudeu este o necesitate mondiala, deci va lua fiinta". 52 de ani mai tarziu, statul evreu a luat intr-adevar fiinta. 
In noaptea dintre 14 si 15 mai 1948, Ben Gurion, care era chiar prim-ministru al Israelului  in anul 1948, a proclamat oficial statul Israel, prin urmatoarele cuvinte:  
"Am asteptat 2000 de ani acest moment si acum, in sfarsit, a sosit. Cand vremea se implineste, nimeni nu poate sta impotriva lui Dumnezeu"

    De atunci Israelul a devenit subiectul nr. 1 in lume, toata atentie este indreptata spre el si a devenit "statul problema" pentru intreaga lume. De fapt, el nu a devenit, ci asa este considerat.
Uitandu-ne la evenimentele care s-au succedat de-a lungul anilor, nu putem sa nu vedem sau sa incercam sa negam ca poporul Israel este si va fi sub protectia lui Dumnezeu, indiferent ca natiunile vor sa accepte acest lucru sau nu.
El este poporul lui Dumnezeu !
Razboiul purtat in 1948, razboiul arabo-israelian arata victoria Israelului. Israelitii numesc acest razboi, "razboiul de independenta" sau  "razboiul de eliberare", pe cand arabii il numesc "Catastrofa". Au urmat de-atunci multe evenimente in mijlocul acestui popor, la fel cum si perioada care ne sta in fata, pentru poporul Israel are o mare insemnatate conform celor deja cunoscute.
Ce ar trebui sa facem noi crestinii in aceste momente?
La tot ceea ce auzim, la tot ceea ce citim pe internet, lucrurile acestea ar trebui sa  ingrozeasca, insa nu si pe noi, Copiii lui Dumnezeu. Sunt evenimente care se petrec cu o repeziciune fantastica si proorociile Scripturii se implinesc, cuvant cu cuvant, insa in aceste vremuri care sunt "rele", conform Cuvantului
(2 Timotei 3:1) - Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, suntem indemnati sa facem ceva.
Dar sa ne uitam pe textul dat, in Luca 21

Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.  Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă din el şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.
  Vai de femeile care vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în acele zile! Pentru că va fi o strâmtorare mare în ţară şi mânie, împotriva norodului acestuia.
Vor cădea sub ascuţişul sabiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.
Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate.
Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.
Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”  
 
Ne uitam la orizont si parca se anunta vremuri grele , dar sa nu uitam sa avem privirea indreptata in sus si ce-i mai importanta....sa fim vegheatori! 
 
 

Hrana ta zilnica!

28 AUGUST
Fapte 2.42-47; 3.1-11

Capitolul 2 se încheie cu un minunat tablou al adunării la începuturile ei. Ca şi astăzi, erau adunări pentru zidire, pentru închinare şi pentru rugăciune (v. 42). Noi însă limităm adesea viaţa adunării doar la aceste manifestări, când ea ar trebui extinsă şi în casele celor care o compun (v. 46).
„fiecare suflet a fost cuprins de „teamă'', afirmă versetul 43. Sobrietatea şi seriozitatea se pot armoniza în mod de plin cu bucuria semnalată la sfârşitul versetului 46.
In capitolul 3 vedem cum puterea Duhului Sfânt se manifestă nu numai în cuvintele apostolilor, ci şi în lucrările lor.
Cerând milostenie de la Petru şi de la Ioan, sărmanul olog aşezat la poarta „Frumoasă" a templului nu se aştepta nici pe departe la darul pe care avea să-1 primească: o vindecare miraculoasă prin credinţa în singurul Nume, al lui Isus. „(„ce am, aceasta îţi dau" - spune Petru (v. 6). Când este vorba de dat, noi ne gândim, în general, mai întâi la bani (v. 6) şi prea rar la inepuizabila comoară cerească, adică la cunoaşterea Mântuitorului, de care avem totuşi privilegiul să le facem parte celor din jurul nostru.
Ce schimbare pentru acest biet olog! Până atunci, el era „la poartă” cu alte cuvinte, afară. Acum intră în prezenţa lui Dumnezeu pentru a-L lăuda (v. 8). 
Va mai sta vreunul dintre voi, dragi cititori  încă „la poartă"?

27 august 2015

Eroii credintei-remember!

O aducere aminte a fratelui Liviu Olah!

Hrana ta zilnica!

27 AUGUST
Fapte1,22-26; 2.1-41
Pornind de la un text din profetul Ioel, Petru le-a demonstrat iudeilor că puterea care acţiona în mijlocul lor era de origine divină. Ori de câte ori auzim o lectură biblică, oricare ar fi ea, să nu uităm niciodată că Dumnezeu ne vorbeşte. Acum Petru le aminteşte de drumul minunat al lui Hristos aici, jos, de moartea şi de învierea Sa, anunţate în mai multe pasaje din Scripturi şi atestate de apostoli. Astfel, pe „acest Isus", pe care poporul II răstignise, Dumnezeu L-a pus să şadă la dreapta Sa, făcându-L şi Domn şi Hristos. Ce subiect înspăimântător bentru ucigaşii Lui, convinşi de o astfel de crimă! Străpunşi In conştiinţă, auditorii sunt cuprinşi de căinţă, am putea spune de teamă şi de confuzie deopotrivă. Cum să-L liniştească pe Dumnezeu după o asemenea crimă?
 In primul rând prin pocăinţă, răspunde Petru. Aceasta nu este un simplu regret al unei purtări rele, ci o judecată pe care o facem împreună cu Dumnezeu asupra faptelor comise şi o abandonare a vechii comportări; ea este deja o primă manifestare a credinţei (iată ce apostolul nu mai are nevoie să-i invite să creadă). Trei mii de persoane sunt convertite şi botezate ca urmare a acestei prime predicări.

26 august 2015

Hrana ta zilnica!

26 AUGUST
Fapte 2.1-21

Câteva zile s-au scurs de la înălţarea Domnului. Promisiunea Sa, care este şi a Tatălui, se va împlini (cap. 1.4). Sub formă de „limbi împărţite, ca de foc" (v. 3), Duhul Sfânt, Persoană divină, coboară pe pământ şi rămâne peste ucenici. Imediat, puterea Lui se arată în ei: devin capabili să vorbească în limbi pe care nu le cunoscuseră. 
Dumnezeu remediază astfel, în har, blestemul de la Babel şi le confirmă tuturor că binecuvântarea divină se va întinde peste tot pământul (Geneza 11.1-9).
Sărbătoarea iudaică de la Cincizecime strângea an de an la Ierusalim o mulţime «considerabilă» dintre israeliţii risipiţi printre naţiuni. Şi această afluenţă va fi ocazia celei dintâi mari reuniuni de evanghelizare. Ce subiecte de uimire însă pentru această mulţime!
 Fiecare poate auzi, în propria sa limbă, „lucrurile minunate ale lui Dumnezeu" (v. 11). Şi cei care le vorbesc sunt nişte „galileeni" fără carte (comp. cu cap. 4.13 şi cu loan 7.15). Nu este necesar să faci parte dintr-o elită, nici să fi făcut anumite studii, pentru a deveni lucrător al Domnului. Dependenţa de El şi supunerea faţă de acţiunea Duhului Său, acestea sunt singurele condiţii necesare.
 De am putea fiecare în parte să le împlinim!

25 august 2015

Primim crestini sau musulmani?

Stau si urmaresc cu mare atentie  ceea ce se intampla in toata Europa, ma refer la imigrantii din Siria, Libia, si Afganistan, veniti in Europa cu sutele de mii. Doar intr-o singura noapte, 7000 de imigranti au patruns in Serbia, asta dupa ce Macedonia a cedat presiunilor de la granita ei. 
Comisia Europeana a propus tuturor statelor din Uniune, sa se faca redistribuirea imigrantilor care fug din calea razboiului si a foametei. Doar in cursul anului 2015 numarul lor a fost de 340 000 mii,  dublu fata de aceeasi perioada a anului 2014. Intr-adevar sunt familii care si-au pierdut tot, poate chiar pe cel drag de langa el si pe deasupra mai suiera si gloantele pe la urechea ta.Nu-i placut deloc....!
Pe de alta parte acest moment este foarte prielnic, ca printre cei " oropsiti" care cer azil in mai toate tarile Europei, este momentul prielnic de a se infiltra tocmai persoane de care tocmai "ei"  fug.
 Dar cine-i poate cunoaste...? Cine garanteaza ca nu...?
Mi-am amintit despre Turnul Babel...
Exodul cu care ne confruntam azi, nu stiu daca nu se aseamana ceva cu....Turnul Babel , in Europa si nu numai...
Pe de alta parte citeam despre Slovacia care a hotarat cine sa-i calce pragul. Fiind o tara preponderent crestina, aceasta tara accepta imigranti doar crestini, motivand ca in tara lor sunt doar crestini si pe deasupra nu au nici moschee.
Mi-a venit fulger in minte o intrebare...
"oare daca d-nul prim-ministru a dat unda verde pentru cea mai mare moschee...la noi vor veni doar musulmani...?"

Hrana ta zilnica!

25 AUGUST
Fapte 1.15-26

Petru - un Petru deplin restaurat - ia cuvântul în mijlocul celor dintâi ucenici. Le aminteşte de sfârşitul mizerabilului Iuda, care se spânzurase (Matei 27.5-8). Ce moarte teribilă, însă ce soartă veşnică infinit mai groaznică (v. 25)! Apoi, sprijinindu-se pe lumina şi pe autoritatea Scripturilor, Petru arată necesitatea înlocuirii ucenicului căzut. Doisprezece apostoli trebuiau să fie martorii, într-un fel oficial, al acestui act fundamental al creştinismului: învierea Domnului Isus (comp. cu 1 Corinteni 15.5). Iosif (zis lust) şi Matia se aflau printre aceia care avuseseră privilegiul de a-L însoţi pe Isus în timpul lucrării Sale; probabil că făcuseră parte dintre cei şaptezeci pe care-i trimisese odinioară (Luca 10.1). După ce I-au cerut Domnului, Celui care cunoaşte inimile tuturor, să arate alegerea Sa, ei trag la sorţi şi este desemnat Matia.
A trage astăzi la sorţi pentru a cunoaşte voia lui Dumnezeu nu mai este un lucru potrivit, deoarece acum este prezent Duhul Sfânt şi El le dă celor credincioşi discernământul de care au nevoie. Este interesant în această privinţă să comparăm scena de aici cu cea din Fapte 13.2, unde Duhul Sfânt porunceşte: „Puneţi-Mi deoparte acum pe Barnaba şi pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat"

24 august 2015

Hrana ta zilnica!

24 AUGUST
Fapte 1.1-14

Luca, autorul inspirat al cărţii „Faptele Apostolilor", îşi începe istorisirea cu înălţarea lui Isus la cer, chiar dacă relatase deja acest eveniment la sfârşitul evangheliei sale. Pentru ca venirea Duhului Sfânt şi toate lucrările care trebuia să rezulte din aceasta, „până la marginile pământului" (v. 8), decurg din prezenţa lui Hristos în glorie (loan 16.7)! Mai mult, acesl început confirmă că tot ceea ce vor face apostolii corespunde poruncilor pe care le-au primit de la Domnul (v. 2,8) si va justifica lucrarea lor. „Veţi fi martorii Mei", le spune Isus, pentru că ei se gândeau tot la lucrurile de pe pământ (v. 6). Ei deveneau depozitarii adevărurilor minunate cu privire la El: Cel care suferise era acum viu (v. 3). Înălţat la cer sub privirile lor (v. 9), va reveni în acelaşi fel, potrivit promisiunii sigure transmise prin îngeri (v. 11). Şi ei aveau să vestească accste lucruri prin puterea Duhului pe care urmau să-L primească în curând (v. 8).
Prima strângere după înălţarea Domnului este dedicată rugăciunii şi toţi apostolii sunt prezenţi. Ajunşi la sfârşitul istoriei Bisericii pe pământ, să facem în aşa fel încât noi să nu fim absenţi de la aceea care va fi ultima înainte de întoarcerea Lui (citiţi Evrei 10.25).

23 august 2015

Lumea NU se îndreaptă spre pace!

Imi place tare mult cum incheie,
”in viata spirituala nu exista linia de plutire, ori mergi inapoi, ori mergi inainte”
Incotr-o...?

Hrana ta zilnica!

23 AUGUST
Ioan 21.15-25
Rămăsese pentru Domnul de împlinit aici, jos, un ultim serviciu al dragostei cu privire la ucenicul Său, Petru. In trei rânduri, acesta îşi tăgăduise Stăpânul. De trei ori trebuie să fie testat printr-o întrebare dureroasă: Ai pretins a avea mai multă iubire pentru Mine decât aceştia, dar nu ei M-au tăgăduit (Marcu 14.29); unde este această dragostea fierbinte de care vorbeai? 
Eu n-am avut nicio dovadă cu privire la ea...
Doamne, Tu ştii, Tu, care-mi citeşti inima - este tot ce poate răspunde, în final, sărmanul ucenic. Isus îl va pune oare deoparte? Dimpotrivă, acum, când şi-a pierdut încrederea în sine însuşi, Petru este bun pentru lucrare! „Paşte mieluşeii Mei,... oile Mele" - îi spune Stăpânul cu tandreţe. Ocupându-se de aceia pe care Isus îi iubeşte, Petru va avea ocazia să-şi arate dragostea pentru Domnul său.
Evanghelia se încheie. Insă tot ce a făcut, a exprimat sau a dovedit Persoana infinită care o umple este de un interes de nepreţuit, iar Dumnezeu nu a uitat aceasta (v. 25). Câte cărţi inepuizabile, pe care le vom citi în veşnicie! 
Pentru timpul pezent însă, fiecare răscumpărat să reţină, cu încântare şi ca un apel personal, cele din urmă cuvinte ale Mântuitorului său: „Tu urmează-Mă!"