Versetul zilei

23 aprilie 2011

HRISTOS A INVIAT !!!!!!

Cunoastem viata pentru ca EL a cunoscut moartea...
Simtim bucuria pentru ca El a simtit tristetea...
Suntem liberi pentru ca EL...HRISTOS A INVIAT !!!!!!

TUTUROR DORESC CA SARBATOAREA INVIERII SA NE ADUCA PACE SI BINECUVANTARE IN SUFLETELE NOASTRE.

"HRISTOS A INVIAT SI ESTE VIU IN VECII VECILOR !!!!"

IUBIREA ADEVĂRATĂ !

Au luat deci trupul lui Isus şi L-au înfăşurat în fâşii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape.În locul unde fusese răstignit Isus era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
Ioan 19 :40-41


     Dacă citim tot textul care se referă la perioada prin care a trecut Isus săptămâna  aceasta,vedem că moartea lui şi tot ce a urmat după...au fost pregătite în cele mai mici detalii de DUMNEZEU,până şi mormântul a fost pregătit şi nimeni nu mai fusese înmormântat în el vreodată.
   Toate prorociile făcute de prorocul Isaia s-au împlinit...nimic nu s-a petrecut în afara planului făcut de Dumnezeu.
    Dar să nu uităm un lucru.....în acest plan bine pus la punct,am fost cuprinsă şi eu şi tu !!!!!
Dumnezeu a ştiut cu ce scop va fi dată această jertfă....ştia clar că doar prin ea ,şi eu ....şi tu...putem avea IERTARE. Doar prin Ea putem avea intrare slobodă în Împărăţia Lui.
   Astăzi când privesc în urmă şi văd că şi eu....cel mai neînsemnat om...cel mai păcătos om....am făcut parte din acest plan ....mă simt onorată !!!! 
   Isus a făcut multe lucruri deosebite şi merita această onoare de a face parte din planul lui Dumnezeu...dar eu ??????....eu ce am făcut....???...NIMIC.În afara faptului că l-am întristat în fiecare zi ...nu am făcut nimic deosebit.
   Dar pentru că "Atât de mult m-a iubit" îi mulţumesc şi îi dau slavă .


   EL m-a iubit întâi....fără să am vreun merit deosebit.....ASTA ÎNSEAMNĂ  DRAGOSTE ADEVĂRATĂ....SĂ IUBEŞTI   NECONDIŢIONAT ,O IUBIRE FĂRĂ SEAMĂN PENTRU O LUME CARE NU L-A IUBIT !!!!!


  
                            O   ZI    BINECUVÂNTATĂ !!!!


   

22 aprilie 2011

Jertfa care mi-a adus eliberare !

"Norodul stătea acolo şi privea. Fruntaşii îşi băteau joc de Isus şi ziceau: „Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască pe Sine însuşi, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.”
Ostaşii, de asemenea, îşi băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oţet
şi-I ziceau: „Dacă eşti Tu Împăratul iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine însuţi!”....Luca 23:35-37

    Astăzi este cea mai tristă zi ,ziua în care Domnul Isus a îndurat cea mai grea umilință adusă de omenire.A suportat batjocori și cele mai grele chinuri și dureri pe care le-ar putea cunoaște cineva vreodată.
   Era Singurul om fără de păcat și nu a fost găsită nici o vină în El ,dar a avut o singură vină,"ACEEA CĂ NE-A IUBIT"
    Ne-a iubit atât de mult ,încât și-a dat viața pe crucea de la GOLGOTHA pentru noi.


   Și-a dat viața pentru mine,pentru păcatul mizerabil din viața mea,ca eu să pot trăi și să am intrare în Împărăția Lui.
   Asta a îndurat atunci ,"chinuri,lacrimi ,plâns și durere".Asta este tot ceea ce i-a oferit lumea întreagă ATUNCI.....și este tot ceea ce îi oferim și ASTĂZI !!!
   Acolo EL a adus întregii omeniri,IERTARE,RĂSCUMPĂRARE și ÎMPĂCARE.S-a dat ca Miel de Jertfă pentru noi,și tot ceea ce a răbdat acolo....toate aceste chinuri ne-au adus SALVAREA.


  Cel mai minunat lucru și vestea cea mai minunată este că și astăzi jertfa din GOLGOTHA are aceeași putere de a curăta orice păcat.
  Poate curăta și păcatul meu și al tău,pentru că firi slabe și pământești păcătuim în fiecare zi.Și acum îl  trădăm,îl vindem și îl răstignim ...și prin toate aceste lucruri EL,FIU de DUMNEZEU și astăzi îndură batjocuri.
   Dar vin în fața SA,cu umilință și cu toată recunoștința ,să îi mulțumesc pentru  că mă iubește și acum ca și atunci,la fel de mult,să îi cer iertare pentru  nebunia de a-i bate  eu primul cui în palma SA.
    
    Doar datorită dragostei LUI eu astăzi sunt în viață și trăiesc prin HAR...toate acestea se datorează "EROULUI DIN GOLGOTHA"

19 aprilie 2011

Şi eu ...şi tu !!!!

"Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi"
Isaia 53:5

    Oricât am încerca să înţelegem tot ce s-a petrecut la  GOLGOTA...nu vom reuşi .În fiecare an cred că, toţi revedem filmul "VIAŢA LUI ISUS"...în care este cuprinsă şi această ultimă parte a vieţii Sale pe pământ.Doar privind  imaginile şi sunt...îngrozitoare..
   Dar ne-am pus vreun moment  în locul LUI ?
Să ştii că nu ai făcut rău NICIODATĂ,NIMĂNUI...ŞI TOTUŞI SĂ FII CONDAMNAT LA MOARTE?
   Noi...facem atât de mult rău în fiecare zi...de multe ori ne facem nouă înşine,si partea gravă este că ne facem cu bună stiinţă,facem celor din jurul nostru şi implicit prin toate faptele noastre rele îi facem şi Domnului Isus,pentru că fiecare gest necugetat,fiecare vorbă aruncată fără să gândim şi multe altele....nu facem altceva,decât participăm la răstignirea  Domnului Isus.

     EI L-AU RĂSTIGNIT ATUNCI...
    NOI ÎL RĂSTIGNIM ÎN FIECARE ZI...
Trist şi totuşi atât  de adevărat !!!

Nu-i singur Iuda vinovat
de sângele ce se dădu.
Nici marii preoţi, nici Pilat,
ci lumea-ntreagă prin păcat!
Şi eu, şi tu…


Nu drumul greu spre Golgota,
nici biciul, când Isus căzu.
Şi dacă crucea grea era,
povara noastră şi mai grea!
Şi eu, şi tu…


Nu patru cuie L-au pătruns,
când El pe cruce se-aşternu.
Ci noi, cu sufletul ascuns,
cu mii de patimi L-am străpuns!
Şi eu, şi tu…


Nu doar bătrânii cărturari,
nu doar mai marii preoţi, nu!
Şi noi am râs cu ochii murdari,
şi noi suntem cei doi tâlhari!
Şi eu, şi tu…


Şi nu ostaşilor prin sorţi
cămaşa albă Şi-o dădu.
Ci tuturor! Dar tu n-o porţi!
Şi, fără ea, toţi suntem morţi!
Şi eu, şi tu…


Nu doar în stânci, sub lilieci,
nu doar sub lespede zăcu.
Ci L-am ascuns ca pentru veci
sub piatra unor forme reci,
Şi eu, şi tu…


Şi-acum Isus cel condamnat
azi El te-ntreabă :”Da sau nu ?
Eşti tu sau nu eşti vinovat?”
Eu am spus da! Şi-am fost iertat.
Eu am spus da.
Dar tu ? Dar tu?…

Debora Stoica - Lacrimi

18 aprilie 2011

Isus plângea atunci ...şi plânge şi acum !!!

"Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!” Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea"
 Luca 19:36-41
   Nu s-a întâmplat nimic neobişnuit în aceea zi...Isus îşi primea Slava şi Gloria pe care o merita din plin...singurul lucru neobişnuit în aceea zi de sărbătoare a fost acela că : ISUS PLÂNGEA !!!
   Ce l-a făcut să plângă pe ISUS atunci ?
  • Momentul în care îşi dă seama de starea norodului ,dat fiind că El era ATOTŞTIUTOR.Văzând atâta fariseism,aceeaşi oameni în aceea zi îl  proclamau ca REGE....tot ei, peste câteva zile căutau cu disperare modul prin care să fie condamnat şi omorât.Toate minunile săvârşite în mijlocul poporului evreu în cei trei ani si jumătate,brusc ,îşi pierd toată valoarea şi nu mai reprezintă pentru ei nimic.Acest lucru l-a făcut să plângă !!!
Ce îl face să plângă acum pe ISUS ?
  • Starea noastră jalnică în care ne găsim.Aceeaşi oameni care duminica mergem şi îi aducem laudă şi închinare...aceeaşi oameni pentru care Dumnezeu revarsă binecuvântările Sale zi de zi,aceeaşi oameni care de-atâtea ori am văzut minuni în viaţa noastră...aceeaşi oameni îl RĂSTIGNIM în fiecare zi. Îl răstignim prin comportamentul nostru,prin vorba noastră ,prin fapta,prin gândul nostru murdar...prin tot ceea ce ştim că nu îi place ...ŞI TOTUŞI FACEM...Noi Îl  facem zi de zi să plângă.Noi suntem fariseii zilelor noastre....Starea noastră  în care ne găsim poate produce bucurie sau jale,zâmbet sau lacrimi.Depinde în ce stare suntem...

    Ce face azi ISUS...plânge  pentru mine sau se bucură...?????
    E momentul ca fiecare să ne facem o analiză a stării noastre în care ne găsim si să vedem ce îi producem lui ISUS,bucurie sau întristare.

                              O zi binecuvântată !!!!