Versetul zilei

7 martie 2015

Anticristul şi prorocul mincinos!

Oare cati au curajul sa spuna aceste lucruri?
Pentru multi pare o poveste SF, insa Biblia ne-a descoperit toate aceste lucruri cu  mult timp inainte, lucruri care se vor intampla, fie ca vrem sau nu vrem.
Care este atitudinea ta la toate aceste adevaruri?
Doamne trezeste-ne din somn si alunga frica din inima crestinilor!

Hrana ta zilnica!

7 MARTIE
Ezechiel 8.1-18

Într-o nouă viziune, Ezechiel este purtat la Ierusalim, unde Dumnezeu îi dezvăluie lucrurile oribile care se petreceau pe ascuns în templul Său. „Idolul geloziet”, cel dintâi obiect pe care îl zăreşte profetul, aminteşte de ceea ce Manase adusese deja în templu (2 Impăraţi 21.7 şi 23.6; comp. cu Matei 24.15). Apoi, străpungând zidul, el vede cum, în întuneric, nu cei de jos ai poporului, ci chiar bătrânii acestuia se ocupau cu venerarea a tot felul de „dobitoace urâcioase" (v. 10). Le putem compara pe acestea cu roadele necurate ale imaginaţiei noastre, cultivate în ungherele cele mai întunecoase ale sărmanelor noastre inimi, care pot deveni astfel adevărate „camere ale chipurilor" (v. 12). În mijlocul acestor idolatrii slujea un anume Iaazania, ... fiul credinciosului Şafan! (2 Cronici 34.8,15...).
Domnul îi arată apoi lui Ezechiel femei care tocmai îl plângeau pe Tamuz, un idol respingător, precum şi o scenă în care douăzeci şi cinci de bărbaţi - exponenţi ai celor douăzeci şi patru de categorii de preoţi, cu marele preot în fruntea lor - se prosternau înaintea soarelui (comp. cu Deuteronom 4.19 fi 32.16)!
Să remarcăm că Dumnezeu este Acela care descoperă răul Cu privire la cei ai Săi. Numai El, luminându-ne conştiinţa, ne poate da sentimentul potrivit, arătându-ne în ce măsură răul acela lezează propria Lui glorie.

6 martie 2015

Hrana ta zinica!

6 MARTIE
Ezechiel 6.1-14, 7.1-27

Să remarcăm numele pe care Domnul îl dă slujitorului Său: „iul omului” (sau „fiu al omului", ebr. „ben-Adam", cap. 2.1 - unul dintre titlurile Domnului Isus, Căruia Ezechiel îi este un antetip. Numele acesta sugerează un ales dintre oameni, un reprezentant în măsură să vorbească în numele rasei umane sfârşite (vezi Eclesiastul 7.28).
După ce, în capitolul 6, anunţase pustiirea, Domnul declară solemn, în capitolul 7, că a sosit ziua fatală: ziua furiei Lui. Marea Sa răbdare îndreptată către un popor vinovat rezistase de multe secole.
Ea lua sfârşit după avertismente fără număr. Şi ne gândim la această răbdare a lui Dumnezeu care se exercită şi astăzi înspre o lume care L-a crucificat pe Fiul Său. Dar şi ea va înceta într-o „zi de mânie" (Romani 2.5), incomparabil mai cumplită, zi cu privire la care acest capitol nu ne dă decât o slabă imagine. În ea, oamenii sunt loviţi de groază (v. 17,18). Aurul şi argintul, atât de puternice până atunci, încetează a mai avea vreo valoare. Sunt aruncate ca un gunoi pe străzi, pentru că şi-au dat seama, în sfârşit, că acestea nu pot sătura sufletele. Şi, mai ales, nu vor putea salva pe nimeni în acea zi, pentru că Dumnezeu nu primeşte ca preţ pentru răscumpărarea omului pierdut nimic altceva decât sângele preţios al lui Hristos (v. 19; comp. cu Proverbe 11.4 şi cu 1 Petru 1.18,19).

5 martie 2015

Ai descoperit? Esti mort sau viu?

 Daca ne uitam pe toate planurile sunt mari framantari si oriunde te uiti este numai necaz si neliniste, boala si suferinta, lipsuri si nevoi si toate acestea se rasfrang asupra starii omului.
In mijlocul acestor probleme traiesc si crestinii si fie ca vrem sau nu vrem si noi avem parte de toate aceste probleme si nu cred ca exagerez cand spun ca "parca crestinii sunt cei mai incoltiti", insa intrebarea este: ne lasam si noi coplesiti de toate acestea? Cedam presiunilor? Deznadajduim?
E asa de usor sa vorbim despre probleme, insa este atat de greu sa trecem prin probleme.
Este o vreme in care suntem pusi la incercare si suntem cernuti prin sita lui Dumnezeu. Este o vreme in care credinta noastra este testata si pusa in cantar si tot mai des ma intreb, oare cum voi fi gasita?
Am eu oare dreptul sa pun la indoiala Cuvantul Domnului si promisiunile Lui?
Daca am un Tata care are mila de slabiciunile mele, "căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre..." (Evrei 4:15), atunci cum as putea sa-L fac de rusine prin atitudinea mea?
Cum asa putea sa ma clatin daca spun ca sunt copil al Lui? Psalmistul spune: "neamurile se frământă...nu noi"
In mijlocul incercarilor psalmistul spune: "Domnul oştirilor este cu noi, si Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi", de-aceea noi nu ne framantam si nu ne clatinam.
Este atat de important intr-o vreme ca aceasta sa ramanem ancorati in Domnul si este atat de bine sa nu ne lasam doborati de valurile care lovesc in noi. Lovesc si le simtim cu toti, dar scutul care este in fata noastra este mai tare ca valul acestei lumi.
Este greu sa stai in bataia pustii (cum e vorba), insa ca sa rezistam in fata focului, am gasit un remediu.
In Psalmul 119: 164, psalmistul ne spune secretul, pauzele lungi si dese sunt cheia succesului, 
"De şapte ori pe zi Te laud..." 
Poti oare sa-l lauzi in mijlocul problemelor?
Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul!
Asa incheie David, tot ce are suflare, adica toti cei vii sa-L laude pe Domnul.
Ai descoperit? Esti mort sau viu?
 

Hrana ta zilnica !

5 MARTIE
Ezechiel 4. 1-17, 5.1-17

Începând cu capitolul 4, prin intermediul mai multor semne, Domnul îl introduce pe Ezechiel în împrejurările dureroase pe care poporul său va trebui să le traverseze. Un slujitor al lui Dumnezeu care a trecut el însuşi prin şcoala umilinţei şi a suferinţei este mult mai în măsură să-i înţeleagă pe cei care de asemenea trec prin dificultăţi şi îi poate îndemna cu mai multă autoritate. El cunoaşte situaţia lor din proprie experienţă şi de aceea îi poate pune în gardă, spre folosul lor. Culcându-se pe o parte Ezechiel purta simbolic, consecinţele fărădelegii poporului său (cap. 4.4).
 Acum Dumnezeu îi spune să-şi radă părul şi barba, act dezonorant pentru un preot şi interzis de lege (Levitic 21.5). Versetele 11 şi 12 ne explică încărcătura simbolică a acestui act: Israel, podoaba Domnului, este dat deoparte şi mai multe judecăţi urmează să se abată asupra lui, alese de Cel care cântăreşte (v. 1) vina fiecăruia. Unii vor ajunge victime ale ciumei şi ale foametei în timpul asedierii Cetăţii, alţii vor cădea pradă sabiei, alţii vor fi risipiţi şi prigoniţi. Moise anunţase deja aceste pedepse (Levitic 26.14...„Deuteronom 28.15...) şi, începând de atunci, istoria lui Israel nu a făcut altceva decât să confirme că Dumnezeu nu poate să nu împlinească Cuvântul Său (cap. 12.28).

4 martie 2015

Hrana ta zilnica!

4 MARTIE
Ezechiel 3.12-27

Ezechiel este dus de Duhul lui Dumnezeu la Tel-Abib, în mijlocul captivilor poporului său. Acolo află din gura Domnului că îi este atribuit postul de santinelă şi, odată cu el, ordinele care se leagă acum de acesta. Funcţia aceasta impune pe de o parte o vigilenţă neîntreruptă şi, pe de altă parte, o credincioşie riguroasă în transmiterea avertismentelor divine. 
O santinelă trebuie să fie capabilă să le spună tuturor cât mai este din noaptea morală a acestei lumi (Isaia 21.11). Observăm însă că aici nu se mai pune problema de a provoca naţiunea în ansamblul ei la o trezire. Cel rău trebuie doar avertizat; responsabilitatea de a asculta este individuală. In ce priveşte responsabilitatea slujitorului, aceasta este de a prezenta Cuvântul tuturor, „fie că vor asculta, fie că se vor abţine" (cap. 2.5,7; 3.11,27). Pe cei pe care îi foloseşte în slujbă, Dumnezeu nu îi judecă în funcţie de rezultatele pe care ei le obţin, precum fac oamenii, ci după credincioşia lor (1 Corinteni 4.2). De aceea nu trebuie să fim descurajaţi dacă unii „se abţin" de la Cuvântul vieţii pe care noi am avut oportunitatea să li-1 prezentăm. Dragi prieteni, este, într-adevăr, deosebit de solemn să ne gândim la faptul că fiecare credincios este de asemenea rânduit ca santinelă şi că are datoria de a da aici, pe pământ, mărturie pentru Domnul său. Cum ne achităm noi de această misiune?

3 martie 2015

Suedia prima tara care implanteaza cipul!

Cipul implantat sub piele nu mai este chiar un vis sau o obsesie a conspiraţioniştilor. Deşi aceştia din urmă au avertizat de peste 10 ani că la ăsta se va ajunge, mulţi oameni de ştiinţă au luat în râs asemenea predicţii, asimilându-le unor “minţi bolnave”. Totul în jurul nostru va fi înregistrat pe un cip de mărimea unui bob de orez, implantat în mâna noastră dreaptă, unde poate fi citit sau urmărit prin ziduri şi pe distanţe mari. Exact un astfel de cip biometric implantabil va fi capabil să urmărească o persoană pentru tot restul vieţii.
Unle grupuri religioase avertizează că limitarea spaţiului personal este cea mai mică dintre probleme. Citând din Biblie, ei atrag atenţia asupra faptului că, dacă societatea urmează această cale invazivă, va împlini profeţia de rău-augur făcută cu mult timp în urmă:
“ 16. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.
17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.
18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”
(Apocalipsa 13:16-18) 
 

Hrana ta zilnica!

3 MARTIE
Ezechiel 2.1-10; 3.1-11

Măreaţa viziune de care are parte Ezechiel va fi - ca şi în cazul lui Isaia, în capitolul 6 al căinţii lui - punctul de plecare al chemării şi al slujbei Sale. Duhul lui Dumnezeu îl pătrunde, îl face să stea în picioare şi îi deschide mintea pentru Cuvântul divin cu care - înainte de a-1 putea transmite - trebuia să se hrănească (comp. cu Apocalipsa 10.8-11). Prin aceasta, îi simte efectul întâi asupra propriului suflet, pentru că este imposibil să aplici cu eficacitate Cuvântul în dreptul altora fără să-i fi încercat mai înainte tu însuţi dulceaţa ... sau ascuţişul (cap. 3.1-3; Ieremia 15.16). 
Intr-o manieră generală, hrănirea cu Sfintele Scripturi încă din tinereţe este secretul întregului serviciu folositor Domnului.
„Israel nu va voi să te asculte" (cap. 3.7) - îi spune Domnul mesagerului Său - pentru că, de fapt, „pe Mine refuză El să Mă asculte". Pe buzele celui credincios trebuie să se găsească nu propriile cuvinte, ci cele ale Domnului. Un astfel de mesaj nu va lăsa niciun loc discuţiilor inutile. Şi el trebuie primit în Inimă (cap. 3.10).
Fruntea casei lui Israel era dură, însă Domnul îi dădea slujitorului Său o putere cu atât mai mare (comp. cap. 3.8,9 cu Isaia 50.7 şi cu Luca 9.51). Însuşi numele lui era, de altfel, o promisiune, Ezechiel semnificând: Dumnezeu dă tărie.

2 martie 2015

Calamitati si dezastre!

Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei. ( 2 Tesaloniceni 2:7)
Este un verset din Biblie care se refera la vremurile din urma.
Daca in orasul meu sau al tau nu sunt calamitati si dezastre, asta nu inseamna ca ele nu sunt pe pamant.
Daca in tara mea  sau a ta nu sunt evenimente tragice, asta nu inseamna ca nu se intampla in lume.
In aceasta prezentare sunt prezentate cateva evenimente care s-au intamplat in ultima perioada, vorbesc  de noiembrie 2014- ianuarie 2015.
Avand in vedere ca biserica lui Hristos este inca pe pamant si deja au inceput sa se intample astfel de lucruri  pe intreg globul, ma intreb..."oare ce va fi dupa ce biserica este rapita la cer?"
Conform textului de mai sus, stim ca Duhul Sfant este Acel ce impiedica lucrarea celui nelegiuit, dar cand va fi luat atunci si aratarea lui se va face prin puterea Satanei, facand semne si minuni.
Tu ce faci dragul meu?
Te pregatesti pentru acea zi sau....crezi ca sunt doar povesti!?

O alta minune a lui Dumnezeu !


Hrana ta zilnica!

2 MARTIE
Ezechiel 1.15-28
Ansamblul viziunii profetului se prezenta ca un car înfricoşător funcţionând pe mai multe niveluri. Roţile sale, deosebit de înspăimântătoare, plecau şi veneau pe pământ într-un mod care putea părea arbitrar. Punerea lor în mişcare însă depindea de făpturile vii, iar acestea mergeau „încotro trebuia Duhul să meargă" (v. 20).
Aceste roţi sunt un simbol al cârmuirii lui Dumnezeu, sau al providenţei Sale. Evenimentele din lume sunt dirijate de Duhul Lui - care „suflă încotro vrea" (loan 3.8) - şi nu de întâmplare, cum pretind mulţi oameni care refuză să privească mai sus. Ei văd „roţile", nu însă şi pe Cel care le mişcă. Profetul, călăuzit de Duhul, îşi ridică ochii şi contemplă par-tea cea mai minunată a viziunii (v. 26...). Deasupra roţilor, a heruvimilor şi a întinderii, el descoperă „asemănarea unui tron" şi încă „o asemănare ca înfăţişarea unui om, pe el, dea-supra" (v. 26). Înţelegem astfel, împreună cu profetul, că lumea este guvernată după voia şi hotărârile unui Om în glorie: Hristos însuşi, radiind în întregime de splendoare divină. În faţa acestei viziuni extraordinare, Ezechiel cade îndată cu faţa la pământ (comp. cu Apocalipsa 1.12-17).

1 martie 2015

Mai bine sarac, dar cu Hristos!

Citisem adineauri o stire cu un titlu care mi-a atras atentia, 
"Cercetatorii se joaca de-a Dumnezeu! Oamenii de stiinta au conceput un plan de a crea  viata pe planeta Saturn"
Sigur ca te minunezi cand auzi pana unde merge cunostinta in ziua de azi. Insa Scriptura scrie ca "in vremea din urma cunostinta va creste", si se pare ca ea creste din zi in zi tot mai mult. La polul opus insa se implinesc si aceste cuvinte, "in vremurile din urma, dragostea celor mai multi se va raci".
Cred ca din tot ceea ce se intampla, nu putem trage decat o singura concluzie, traim vremurile din urma.
Intr-una din marturiile transmise la un post crestin de tv, un frate care s-a intors la Domnul dupa o viata tare zbuciumata pe care a avut-o in lume, droguri, furt, destrabalare, puscarie, intr-un cuvant a facut tot i-a trecut prin minte, iata ca a venit ziua in care Domnul i-a iesit inainte.Marturisea cum s-a intors la Domnul, deasemenea spunea ca NU ii pare rau rau ca s-a pocait, pentru ca asa l-a cunoscut pe Isus, insa are un singur regret si ii pare rau de un lucru pe care l-a avut in lume...PARTASIA CU PRIETENII. La pocaitii acest lucru lipseste.
Am stat si m-am gandit tare mult si am constatat ca are mare dreptate. Referindu-se la acest regret, strict  intalnirea pe care a avut-o cu prietenii, dragostea aceea care era in ei cand se intalneau, acest lucru lipseste in ziua de azi printre credinciosi. Lipseste dragostea cu desavarsire, lipseste dragostea dintre fratii de corp, daramite dintre fratii in Domnul....
Iata ca Biblia ne vorbeste de acest lucru cu mult inainte ca sa se intample, iar astazi se implineste aceea vreme despre care ne vorbea Matei. Traim zilele din urma, fiecare este pentru el, suntem egoisti, am devenit insensibili si nu ne mai pasa de cei care azi trec prin nevoi sau poate in suferinta.
Imi amintesc cand eram mica, seara de seara veneau la noi acasa fratii si surori din biserica si cantam, ne rugam si erau asa zise sezatori in care cei mari  vorbeau din Biblia iar noi copii eram pe langa ei. Am intrebat-o zilele trecute pe mama despre acele vremuri si cu lacrimi in ochii imi spunea ca tanjeste dupa acele vremuri, dar nu mai are cu cine. 
Da, erau alte vremuri in urma cu aproape patruzeci de ani, era dragoste mai multa. 
Eram mai saraci material, dar eram mai bogati in Domnul.Astazi am devenit bogati material, dar saraci in Hristos.
Doamne adu vremuri de inviorare, adu trezire peste noi crestinii. Doamne fa o schimbare in poporul tau, o schimbare in biserici, o schimbare in noi, iar prima data incepe schimbarea cu mine, te rog!


Dumnezeu inca face minuni!


Hrana ta zilnca!

1 MARTIE
Ezechiel 1.1-14

Ne vom ocupa acum de cartea lui Ezechiel, uneori neglijată, din cauza dificultăţii sale; să-I cerem Domnului, cu stăruinţă, ajutorul Său, pentru a putea fi zidiţi din punct de vedere spiritual în timp ce o vom studia.
Acest profet era un preot, ca şi Ieremia, contemporanul său; însă, în timp ce Ieremia locuia în Ierusalim, Ezechiel fusese dus cu cel dintâi convoi de prizonieri „în ţara caldeenilor", sub domnia lui Ioiachin (v. 3). Acolo, lângă râul Chebar, i se adresează Cuvântul lui Dumnezeu şi el devine martorul unei viziuni extraordinare. In mijlocul focului şi al aramei strălucitoare, imagine a justiţiei divine care-şi exercită drepturile, profetul zăreşte patru animale fantastice, care erau heruvimi, străjeri şi apărători ai sfinţeniei lui Dumnezeu (cap. 10). Trăsăturile lor, feţele, aripile, picioarele şi mâinile sunt tot atâtea simboluri prin care Dumnezeu doreşte să ne facă să înţelegem care sunt caracterele Sale manifestate în dreptate şi în judecată: înţelepciunea, puterea, răbdarea şi iuţimea, reprezentate, respectiv, prin faţa de om, de leu, de bou şi de vultur. Aceste simboluri se regăsesc, împreună cu multe altele, în Apocalipsa, care este tot o carte a judecăţilor (vezi Apocalipsa 4.6,7).