Versetul zilei

18 aprilie 2011

Isus plângea atunci ...şi plânge şi acum !!!

"Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră.
Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!” Unii farisei din norod au zis lui Isus: „Învăţătorule, ceartă-Ţi ucenicii!” Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea"
 Luca 19:36-41
   Nu s-a întâmplat nimic neobişnuit în aceea zi...Isus îşi primea Slava şi Gloria pe care o merita din plin...singurul lucru neobişnuit în aceea zi de sărbătoare a fost acela că : ISUS PLÂNGEA !!!
   Ce l-a făcut să plângă pe ISUS atunci ?
  • Momentul în care îşi dă seama de starea norodului ,dat fiind că El era ATOTŞTIUTOR.Văzând atâta fariseism,aceeaşi oameni în aceea zi îl  proclamau ca REGE....tot ei, peste câteva zile căutau cu disperare modul prin care să fie condamnat şi omorât.Toate minunile săvârşite în mijlocul poporului evreu în cei trei ani si jumătate,brusc ,îşi pierd toată valoarea şi nu mai reprezintă pentru ei nimic.Acest lucru l-a făcut să plângă !!!
Ce îl face să plângă acum pe ISUS ?
  • Starea noastră jalnică în care ne găsim.Aceeaşi oameni care duminica mergem şi îi aducem laudă şi închinare...aceeaşi oameni pentru care Dumnezeu revarsă binecuvântările Sale zi de zi,aceeaşi oameni care de-atâtea ori am văzut minuni în viaţa noastră...aceeaşi oameni îl RĂSTIGNIM în fiecare zi. Îl răstignim prin comportamentul nostru,prin vorba noastră ,prin fapta,prin gândul nostru murdar...prin tot ceea ce ştim că nu îi place ...ŞI TOTUŞI FACEM...Noi Îl  facem zi de zi să plângă.Noi suntem fariseii zilelor noastre....Starea noastră  în care ne găsim poate produce bucurie sau jale,zâmbet sau lacrimi.Depinde în ce stare suntem...

    Ce face azi ISUS...plânge  pentru mine sau se bucură...?????
    E momentul ca fiecare să ne facem o analiză a stării noastre în care ne găsim si să vedem ce îi producem lui ISUS,bucurie sau întristare.

                              O zi binecuvântată !!!!

Un comentariu: