Versetul zilei

6 iunie 2014

Hrana ta zilnica!

6 IUNIE
Isaia 45.14-25

Ceea ce Domnul va împlini pentru restaurarea poporului Său II va face cunoscut tuturor ca fiind „Dumnezeul lui Israel, Salvatorul..." (v. 15). Spre deosebire de dumnezeii care nu salvează (sf. v. 20), El însuşi susţine cu tărie că: „un Dumnezeu drept şi un Salvator nu este altul în afară de Mine" (v. 21). „întoarceţi-vă spre Mine (sau: Priviţi la Mine) şi veţi fi salvaţi, toate marginile pământului..." (v. 22) - sunt cuvinte cu care Dumnezeu Se adresează nu numai descendenţilor lui Israel, ci şi tuturor oamenilor.
Această chemare răsună şi astăzi în lume. Aţi răspuns la ea, fiecare în parte? În ce ne priveşte, noi recunoaştem vocea „lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului" (1 Timotei 2.3,4; citiţi şi Tit 2.11). 
Pentru ca Dumnezeu să Se poată arăta deopotrivă „drept şi mântuitor", a fost necesară pedeapsa care să satisfacă dreptatea în privinţa păcatului, şi aceasta L-a lovit pe Cel care (în acelaşi pasaj din 1 Timotei) este numit: „Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, Omul lsus Hristos, care S-a dat pe Sine însuşi preţ de răscumpărare" (1 Timotei 2.5,6). Atunci cum să nu fie îndreptăţit apostolul să exclame (citându-1 pe profetul Isaia): „orice genunchi se va pleca" înaintea Domnului şi „orice limbă va mărturisi" măreţia lui Dumnezeu! (v. 23 citat în Romani 14.11).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu