Versetul zilei

24 martie 2014

Hrana ta zilnica!

24 MARTIE
Psalmul 35.17-28

Chiar dacă nu avem câtuşi de puţin de-a face cu răutatea oamenilor în felul credinciosului din acest psalm, să nu uităm că persecuţia a fost şi este încă partea celor mai mulţi dintre creştini. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru libertatea conştiinţei şi a strângerilor ca adunare care continuă să ne fie acordate în ţara noastră! Celebrarea Domnului (prin laudă şi mulţumire) în mijlocul poporului Său de răscumpăraţi este dorinţa dreaptă a celui credincios (v. 18). 
Apreciem noi acest privilegiu, cei care încă îl mai avem?
In Ioan 15.25, Domnul Isus (citând v. 19 din psalmul nostru) se referă la această ură fără temei căreia El i-a fost ţinta (obiect al urii). Fără temei...! Deşi a fost în felul acesta, ura lumii împotriva lui Hristos şi împotriva alor Săi nu trebuie să ne mire (1 Ioan 3.13), este cea pe care Satan o inspiră oamenilor împotriva Aceluia care 1-a învins pe el, sentimente mai îngrozitoare decât cele din v. 21, 25 şi 26?
 Puţine expresii sunt atât de izbutite pentru a da pe faţă, în toată grozăvia lor, hăţişurile răutăţii inimii omeneşti: bucuria perversă de a vedea suferind un nevinovat... care era Fiul lui Dumnezeu venit pentru salvarea oamenilor. „Ha, ha! Ochiul nostru a văzut" - strigă batjocoritorii (v. 21). „Orice ochi îl va vedea, şi cei care L-au străpuns", anunţă Apocalipsa 1.7. Şi nu pe cruce, ci în toată gloria Lui de Judecător!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu