Versetul zilei

1 aprilie 2015

Hrana ta zilnica!

1 APRILIE
Ezechiel 33.1-20

La începutul acestei noi diviziuni, Domnul îi reaminteşte profetului ordinele santinelei (vezi cap. 3.16...): de a-1 avertiza pe cel rău, de a-1 îndemna să se depărteze de pe calea lui nelegiuită. Aceasta este şi misiunea fiecărui răscumpărat al Domnului, deoarece el cunoaşte din Cuvânt însemnătatea timpului de faţă. Dacă trâmbiţa mea dă un sunet confuz (1 Corinteni 14.8) ... sau dacă rămâne mută, Dumnezeu Se Va folosi de o altă santinelă, însă eu îmi voi fi ratat misiunea, iar pentru aceasta mi se va cere socoteală. Apostolul Pavel împlinise cu credincioşie această slujbă la Efes şi el le putea spune bătrânilor: „Sunt curat de sângele tuturor;... n-am încetat îndemnând cu lacrimi pe fiecare" (Fapte 20.26,27,31). Versetul 10 se poate aplica tuturor acelora care au apasarea poverii păcatelor lor, fără însă a-L cunoaşte încă pe Dumnezeul care iartă. Ca răspuns la acest exerciţiu, Domnul repetă preţioasa Sa declaraţie din capitolul 18.23: „Viu sunt {tu, ... că n-am nici o plăcere în moartea celui rău; ci cel rău li se întoarcă de la calea lui şi să trăiască} (v. 11). „Fiindcă atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui  pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (loan 3.16).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu