Versetul zilei

4 ianuarie 2013

Hrana ta zilnica !

4 Ianuarie
Judecători 2.6-23
Anii au trecut şi vedem ridicându-se în Israel „o altă generaţie, care nu-L cunoştea pe Domnul, nici lucrările pe care le făcuse El pentru Israel" (v.10). Generaţia aceasta nu experimentase credincioşia lui Dumnezeu în deşert, nici puterea Lui în Canaan. Şi iată-i cum merg după alţi dumnezei (v.12).
Acesta este un exemplu important, pe care trebuie să-1 luăm în considerare noi, care suntem parte a unei noi generaţii a poporului lui Dumnezeu, copii din părinţi credincioşi, care am auzit despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a împlinit pentru generaţiile ante-rioare, dar care, probabil, nu-L cunoaştem pe Domnul printr-o experienţă personală.
Vai, este trist să vedem declinul care a urmat după trezirea strălucită din secolul trecut. „Bătrânii", despre care am auzit vorbindu-se, au plecat unul câte unul. Iar dacă Domnul ne va mai lăsa aici încă câţiva ani, cei mai tineri dintre noi, la rândul lor, vor avea răspunderea să croiască drumul.
„Aduceţi-vă aminte de conducătorii voştri", ne îndeamnă Evrei 13.7. Ei ne-au lăsat lucrările lor scrise şi exemplul lor. Să le imităm, mai presus de toate, credinţa. Şi apoi, chiar dacă acestea sunt trecute, Domnul ne rămâne. Prezenţa Lui este suficientă chiar pentru un timp al slăbiciunii, ca cel de astăzi!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu