Versetul zilei

24 ianuarie 2013

Hrana ta zilnica !

24 Ianuarie
Judecători 11.11-25

Nu celor puternici din Israel îşi face Domnul cunoscut gândurile cu privire la eliberarea poporului Său, ci la doi sărmani israeliţi din Dan, cea mai slabă dintre seminţii (1.34). Cui îi descoperă Dumnezeu astăzi planul Său de salvare şi pe Salvatorul pe care L-a oferit?
Copilaşilor şi celor care le seamănă acestora în simplitatea credinţei (Matei 11.25). În momentul acestei a doua vizite a îngerului remarcăm arderea de tot, darul de mâncare, stânca, deopotrivă imagini ale lui Hristos, care nouă ne sunt familiare.
Dar ce este cu îngerul, cine este El, care-I este numele?
Manoah, cel care dorise cu înfocare să-L cunoască personal, nu doar prin intermedierea soţiei, obţine acest singur răspuns: „Numele Meu? ... El este minunat" (v. 18). Pentru ca noi să-L recunoaştem, nu-I este necesar să ne spună mai mult. Să ne deschidem Bibliile la Isaia 9.6: „îl vor numi: «Minunat»". Şi, pentru că este minunat, El nu poate lucra decât „un lucru minunat", prin care noi îl şi recunoaştem. îngerul care Se suie aici „în flacăra altarului" şi Isus care, având lucrarea încheiată, „după ce le-a vorbit, a fost înălţat la cer" (Marcu 16.19), sunt una şi aceeaşi Persoană

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu