Versetul zilei

24 ianuarie 2013

Identitatea ta!

Ne-am intrebat care este identitatea noastra in Hristos?
Biblia are o serie de versete care ne arata adevarata noastra identitate in El.
Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. 
Ioan 15:15
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.
Ioan 1:12
Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
  1 Corinteni 12:27
...ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voii Sale...
Efeseni 1:5
....în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
Coloseni 1:14
Acum pentru ca am devenit  copii ai Lui, sa traim dar in asa fel, demni de numele pe care il purtam, demni de identitatea pe care am primit-o.
Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă;ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. 
Romani 13:11-14

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu