Versetul zilei

17 septembrie 2016

Hrana ta zilnica!

Avand un eveniment in familie, eveniment de care ne-am bucurat impreuna, hrana zilnica nu am postat-o la timp. Astazi voi posta si pe cea din ziua de ieri si Dumnezeu sa ne dea capacitate de intelegere in ceea ce priveste invatatura din Cuvant.


16 SEPTEMBRIE
2 Tesaloniceni 3.1-18
Pavel invocă sprijinul sfinţilor prin rugăciunile lor (v. 1; 1 Tesaloniceni 5.25); la rândul său, el însuşi nu înceta să se roage pentru ei (cap. 1.11). Conta pe Domnul cel credincios pentru a-i întări şi a-i păzi de cel Rău. De asemenea, conta pe ascultarea lor, iar aceasta cuprindea împlinirea în toată simplitatea a îndatoririlor lor zilnice. Unii din Tesalonic încetaseră orice muncă. «Pentru că vine Domnul», estimaseră ei, «atunci la ce bun cultivarea pământului şi preocuparea cu treburile acestei vieţi?» Şi, ca o tristă consecinţă, ei se amestecau în toate (v. 11; vezi 1 Timotei 5.13). Pavel protestează cu vehemenţă. Nimic din învăţătura lui nu putea fi luat ca pretext pentru o asemenea neorânduială (v. 6,1, 11; comp. cu 1 Tesaloniceni 4.11). Dimpotrivă, el însuşi dăduse exemplu, muncind cu mâna lui pentru a nu fi povară nimănui. Iar exemplul suprem este Răbdarea lui Hristos" în aşteptarea
momentului să Se înfăţişeze iubitei Sale adunări (v. 5).
Odată cu scrisorile către Tesaloniceni ajungem la sfârşitul epistolelor pe care Pavel le-a scris celor şapte adunări atât de diferite. In acestea sunt tratate multiple aspecte ale vieţii şi învăţăturii creştine, de la căpătarea mântuirii, în Epistola către Romani, până la gloria viitoare. 
Toate aceste învăţături sunt de o valoare inestimabilă pentru noi. Domnul să ne ajute să le reţinem, pentru a rămâne tari (cap. 2.15)!


17 SEPTEMBRIE
1 Timotei 1.1-11
Cu Timotei am făcut cunoştinţă în Fapte 16. Legăturile lui Pavel cu „adevăratul" său „copil în credinţă" erau foarte strânse. Cu toate acestea, el îi scrie în calitate de apostol, pentru a sublinia autoritatea pe care i-o conferea. Acest tânăr ucenic avea o misiune dificilă: de a porunci fiecăruia cum trebuia să se poarte în adunare (cap. 3.15). Îi fusese încredinţată o misiune al cărei sfârşit (ţel) era dragostea. După cum tribunalele nu sunt pentru oamenii cinstiţi, tot aşa legea nu îi mai priveşte pe cei care sunt îndreptăţiţi (v. 9). Acestora li se potriveşte de acum dragostea, al cărei izvor este în Dumnezeu. Prin Duhul, ea este vărsată în inima noastră (Romani 5.5). Pentru a nu rămâne însă în noi ca o apă stătătoare, ci pentru a ne «străbate» şi a ţâşni spre folosul altora, nicio «conductă» nu trebuie să fie înfundată.
Dragostea vine dintr-o inimă curată: debarasată de orice idol; dintr-o conştiinţă bună: care n-are nimic să-şi reproşeze (Fapte 24.16); dintr-o credinţă neprefăcuta: fără nicio formă de ipocrizie (2 Timotei 1.5). Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, creştinismul nostru nu va fi altceva decât trăncăneală fără rost („vorbire deşartă", v. 6). Ce puternic contrast între legea care-1 blestemă pe păcătos şi harul care-1 transportă în gloria şi fericirea lui Dumnezeu!


Un comentariu:

 1. "Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia.
  Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică.
  Supărarea se abate asupra omului, dar numai un cuvânt bun îl bucură.
  Dreptul cercetează cu de-amănuntul pe prietenul său; calea celor nelegiuiţi duce la rătăcire.
  Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui; cea mai scumpă comoară pentru om este munca.
  Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea o însemnează; nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte."
  (Pildele lui Solomon cap. 12:23-28)


  "Cel ce se însoţeşte cu cei înţelepţi ajunge înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei nebuni se face rău."
  (Pildele lui Solomon cap. 13:20)

  "Urechea care ascultă o dojană folositoare vieţii îşi are locaşul printre cei înţelepţi.
  Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.
  Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi."
  (Pildele lui Solomon cap. 15:31-33)

  RăspundețiȘtergere