Versetul zilei

15 septembrie 2016

Hrana ta zilnica!

15 SEPTEMBRIE
2 Tesaloniceni 2.1-17
O întrebare solemnă îi tulbura pe tesaloniceni: oare ziua Domnului nu venise deja?
Necazurile lor îi puteau lăsa să creadă, iar falşii învăţători chiar afirmau acest lucru.
 Nu! răspunde apostolul. 
In adevăr, această zi trebuia să fie precedată de trei evenimente:
1. strângerea noastră împreună la Domnul;
2. lepădarea de credinţă (gr. „apostazia") a falsei biserici şi a iudeilor înşişi;
3. apariţia lui Antihrist, numit „omul păcatului", „fiul pieirii" (v. 3) şi „cel fărădelege"
(v. 8). 
Aceste nume subliniază, prin antiteză, trăsăturile Domnului Isus: dreptate, mântuire, ascultare totală de Dumnezeu.
In această perioadă cumplită, o energie a rătăcirii, trimisă ca pedeapsă, va întuneca minţile oamenilor: n-au crezut adevărul, vor crede minciuna. „Taina fărădelegii lucrează deja", adaugă apostolul (comp. cu 1 loan 2.18). Numai „Cel care opreşte acum", Duhul Sfânt, pune o barieră în desfăşurarea răului în lume. Când acesta va fi părăsit pământul, împreună cu Biserica, fărădelegea nu va cunoaşte niciun frâu. Ce contrast însă între această putere satanică (v. 1-12) şi lucrarea Dumnezeului nostru şi Tată (v. 13-17)! El ne-a iubit, ne-a ales pentru mântuire, ne-a chemat la gloria Domnului nostru Isus Hristos. Să nu uităm acum să-I aducem mulţumiri (v. 13; cap. 1.3)!

Un comentariu:

 1. "Nu în puterea calului este voia Lui, nici în cel iute la picior bunăvoinţa Lui.
  Bunăvoinţa Domnului este în cei ce se tem de El şi în cei ce nădăjduiesc în mila Lui."
  (Psalmul 146:10,11)

  "Că iubeşte Domnul poporul Său şi va învăţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi.
  Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor."
  (Psalmul 149:4,5)

  RăspundețiȘtergere