Versetul zilei

14 septembrie 2016

Hrana ta zilnica!

14 SEPTEMBRIE
2 Tesaloniceni 1.1-12
Persecuţiile cărora tesalonicenii le erau victime le măriseră credinţa, le sporiseră dragostea, făcuseră să se arate răbdarea lor. Ce le lipsea deci şi pentru ce apostolul consideră necesar să le adreseze şi această a doua epistolă? Speranţa, de astă dată, nu mai este numită, cu atât mai mult nu se spune nimic despre bucuria Duhului Sfânt (comp. cu 1 Tesaloniceni 1.3,6b). Pavel aşază înaintea lor adevăruri menite să le reanimeze aceste sentimente în inimi.
Triumful prigonitorilor şi propriile lor suferinţe nu sunt decât pentru o vreme. „Dumnezeul răsplătirilor, Domnul, va răsplăti negreşit" (Ieremia 51.56). Şi această răsplătire, a credincioşilor precum şi a celor răi, va avea loc în ziua Domnului. Ea este legată de manifestarea Sa glorioasă. Aceeaşi pedeapsă, „pieirea eternă", îi va ajunge atât pe păgânii
care au rămas de bunăvoie în ignoranţă faţă de Dumnezeu, cât şi pe creştinii de nume, „care nu ascultă de evanghelie" (v. 8), în timp ce sfinţii, „toţi cei care au crezut", vor fi văzuţi însoţindu-L pe Domnul, asociaţi în gloria Lui admirabilă (v. 10; Matei 13.43)! 
Însă buna plăcere a lui Dumnezeu, şi rugăciunea apostolului, este ca, de acum, Numele Domnului Isus Hristos să fie glorificat în fiecare dintre cei care îi aparţin.

Un comentariu:

 1. Nădejdea în Domnul este diamant care prinde stralucire prin staruinta rugaciunii si potolirea limbii.
  Iubind intelepciunea Dumnezeu iti va deschide usa casei Sale.

  "Că mai bună este o zi în curţile Tale decât mii. Ales-am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine, decât a locui în locaşurile păcătoşilor.
  Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate.
  Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine."
  (Psalmul 83:11-13)

  "Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât.
  Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte."
  (Evanghelia după Ioan 15:18-19)

  "Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.
  Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi."
  (Evanghelia după Matei 24:4,5)


  "Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi.
  Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
  Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui."
  (Evanghelia după Matei 24:11-13)

  RăspundețiȘtergere