Versetul zilei

23 ianuarie 2016

Hrana ta zilnica!

23 IANUARIE
Psalmii 109.21-31 şi 110
„Lucrează pentru Mine, din pricina Numelui Tău", cere Acela care a fost deja numit în versetul 16 „Cel întristat şi Sărac" (v. 21, 22; comp. cu Ioan 12.28). „Să ştie că aici este mâna Ta..." (v. 27). Dumnezeu trebuia, pentru gloria Numelui Său, să-L izbăvească pe Cel care II chema. 
Şi aceasta este tema Psalmului 110!
 Ce contur prinde el după tabloul umilinţei Omului durerii! Domnul stătuse „la  (Psalmul 109.31); acesta a fost trecutul. Pentru prezent, L-a pus să şadă la dreapta Sa, proclamân-du-Şi întreaga satisfacţie cu privire la lucrarea încheiată (v. 1; Efeseni 1.20). Şi din nou mai târziu - promite versetul 5 -„Domnul, (de) la dreapta Ta, îi va zdrobi pe împăraţi în ziua mâniei Sale". Vrăjmaşii Lui din Psalmul 109 vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Sale: aservirea acestora va face parte din gloria Sa.
Acest psalm este citat nu mai puţin de opt ori în Noul Testament; practic, el serveşte ca fir călăuzitor întregii Epistole către Evrei (cap. 1.13; 7.17; 10.13...).
Acestor promisiuni făcute lui Mesia i se adaugă una care se referă la drumul Său pe pământ (v. 7). Hristos, Om, trebuia să găsească pe pământ câteva clipe, rare, de înviorare, care să-L încurajeze şi să-I întărească inima (de exemplu, Luca 7.9,44; 9.20; 10.21,39; 23.42)...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu