Versetul zilei

15 noiembrie 2014

Hrana ta zilnica!

15 NOIEMBRIE
Plângerile lui Ieremia 2.11-22

Ce mare este dezolarea profetului în faţa tabloului zugrăvit de versetele anterioare!
 Lacrimile îi curg fără oprire la vederea acestei „ruine întinse ca marea" (v. 13).
Şi Domnul Isus a plâns Ierusalimul, pentru că El cunoştea mai dinainte care vor fi pentru cetatea vinovată consecinţele respingerii Sale (Luca 19.41...).
Cu toate că împăratul, căpeteniile, preoţii, profeţii mincinoşi (v. 14) şi majoritatea poporului îşi meritau loviturile care cădeau asupra lor, erau totuşi mulţi care sufereau fără să fi fost răspunzători în mod direct: prunci murind de foame, bătrâni şi copilaşi căzând pe străzi, leşinaţi de foame (v. 11,19,21). Cu toate acestea, Ieremia nu ridică niciun „ de ce ", ci se aşază „la spărtură", în favoarea poporului pe care-1 iubea.
Versetele 15 şi 16 îi prezintă din nou pe cei care „trec pe cale". La aceştia nu mai este vorba acum doar de indiferenţă, ca în cap. 1.12; de astă dată ei „clatină din cap", „scrâşnesc din dinţi", privesc cu neruşinare, aruncă insulte, varsă dispreţ. Domnul Isus, Sfânta Victimă, a cunoscut în timpul ceasurilor de pe cruce toate aceste manifestări ale răutăţii oamenilor (vezi Psalmul 22.7,8; Psalmul 35.21).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu