Versetul zilei

8 octombrie 2014

Hrana ta zilnica!

8 OCTOMBRIE
Ieremia 30.1-24

Domnul îl invită pe Ieremia să consemneze toate cuvintele Sale într-o carte, astfel ca generaţiile care vor urma să se poată referi la ea. Acesta este încă şi privilegiul nostru: noi nu mai avem în mijlocul nostru nici profeţi, nici apostoli care să ne înveţe, dar Dumnezeu S-a îngrijit să ne păstreze Cuvântul Său scris, singurul izvor de adevăr pentru sufletele noastre.
Tot prin Scripturi, Israel va primi în mijlocul necazului său celui mare mângâieri şi promisiuni.
În v. 11 strălucesc în acelaşi timp sfinţenia şi bunătatea lui Dumnezeu: „Nu te voi socoti nicidecum vinovat" (sau: „Nu te voi lăsa cu totul nepedepsit") - zice Domnul. Dumnezeul sfânt nu poate trece cu vederea cu niciun chip răul, ci El însuşi trebuie să-i pedepsească pe ai Săi. Fiind însă totodată şi Dumnezeul dragostei, El aplică „cu măsură” (lit. „cu judecată") corecţia şi nu dă nicio lovitură în plus dacă nu este necesar (vezi şi cap. 10.24; 46.28).
Versetele 18 şi 19 din cap. 31 ne vor arăta efectele acestei corecţii salvatoare (1 Corinteni 11.32); în acelaşi timp, citind v. 18-22, simţim cât Se bucură Dumnezeu la gândul că va vindeca şi va restaura poporul Său. „Cine este cel care îşi predă (sau: îşi pune garanţie) inima?", întreabă Domnul (v. 21).
 Cât despre noi, suntem cumva creştini din conformism, ori din obicei?
 Sau dintre aceia care ne-am angajat cu adevărat inima pentru Domnul?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu