Versetul zilei

9 octombrie 2014

Hrana ta zilnica!

9 OCTOMBRIE
Ieremia 31.1-14

Puţine pasaje din Vechiul Testament exprimă dragostea lui Dumnezeu într-un mod atât de emoţionant cum o fac v. 1-14. 
Ce dragoste necondiţionată, manifestată faţă de fiinţe care nu au nimic plăcut şi a cărei măreţie este scoasă în evidenţă tocmai prin îndepărtarea noastră! „Domnul mi S-a arătat de departe" (v. 3). 
Să ne gândim la tot drumul străbătut de Fiul lui Dumnezeu pentru a ajunge până la noi. Iubirea Dumnezeului veşniciei este o iubire veşnică. Dragostea este însăşi natura Lui (1 Ioan 4.8,16), iar fiecare credincios este în mod personal ţinta acestei iubiri din veşniciile trecute.
La chemarea entuziastă din cap. 3.4: „Tatăl Meu Tu eşti călăuza tinereţii Mele!", Domnul poate acum răspunde: „Eu îi voi fi tată lui Israel" (v. 9). El va fi sensibil la lacrimile poporului Său, pe care odinioară „1-a răscumpărat din mâna unuia mai tare decât el" (v. 11) şi îl va strânge cum îşi adună un păstor turma.
Versetele acestea ne aduc aminte fiecăruia în parte de o binecuvântare autentică. Dumnezeu ne iubeşte nu numai când ne copleşeşte cu haruri văzute (cum va face pentru poporul Lui pământesc, potrivit măreţelor declaraţii din v. 7-14), ci şi în momentele noastre cele mai întunecate; chiar atunci când din vina noastră am pierdut bucuria comuniunii Sale, El nu încetează să Se gândească la noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu