Versetul zilei

24 ianuarie 2014

Hrana ta zilnica!

24 Ianuarie
Iov 23.1-17

Iov este deja la cea de-a opta cuvântare a sa, iar prăpastia care-1 desparte de tovarăşii lui se lărgeşte mereu. Aceşti însoţitori ai lui Iov, ca multe persoane astăzi, vedeau în Dumnezeu un Creator suveran, prea mare pentru a binevoi să consimtă să Se ocupe în amănunt de problemele lor sau pentru a ţine cont de sentimentele lor (22.2,3,12). Iov are mai multă cunoştinţă. Ştie că Dumnezeu Se interesează de el - chiar mai mult decât şi-ar fi dorit (7.19) - dar îl consideră inaccesibil. „Oh, dacă aş şti unde să-L găsesc!", strigă el.
Cunoaştem noi, fiecare în parte, unde ÎI putem găsi pe Dumnezeu? El S-a apropiat de noi prin Isus (în Persoana lui Isus), astfel că, la rândul nostru, putem să ne apropiem de El cu libertate, prin rugăciune, şi să avem acces la locul unde Hristos S-a aşezat (sau: este aşezat - Evrei 8.1): la dreapta lui Dumnezeu (v. 3; Evrei 4.16).
Versetul 10 dă la iveală gândul lui Iov cu privire la scopul încercării sale: „voi ieşi curat ca aurul". Chiar dacă nu era încă conştient de prezenţa harului lucrând spre binele lui, patri-arhul nostru este de acord cu apostolul Petru. „Sunteţi întristaţi - scrie acesta - pentru puţin, dacă trebuie,... pentru ca încercarea credinţei voastre, mult mai preţioasă decât aurul care piere, deşi încercat prin foc, să fie găsită spre laudă şi glorie şi onoare, la descoperirea lui Isus Hristos" (1 Petru 1.6,7).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu