Versetul zilei

6 septembrie 2013

Hrana ta zilnica !

6 Septembrie
1 Cronici 16.23-43
În acelaşi fel în care prima «strofă» a acestei cântări (v.7-22) corespunde unei părţi din Psalmul 105 (v.l-l5)si ceea ce urmează reuneşte o parte din Psalmul 96 (v.2-12) cu trei versete din Ps. 106 (v. 1,47,48).
 O trăsătură devine însă remarcabilă: tot ceea ce nu corespunde în cei trei psalmi caracterului harului a fost lăsat deoparte. Nu sunt menţionate aici nici fapte rele comise, nici judecata lor meritată.
Când cei răscumpăraţi vor înconjura tronul Mielului şi când vor răsuna cântările cele noi, va mai putea exista atunci vreo amintire copleşitoare a păcatelor acestora (ca în Ps. 106.6,7,13-43 pentru Israel)? Imposibil, deoarece Dumnezeu a promis: „nu-Mi voi mai aminti de păcatele lor şi de nelegiuirile lor" (Evrei 8.12). Păcatele vor fi menţionate numai atunci când se va spune: „A Aceluia care ne iubeşte şi care ne-a spălat de păcatele noastre în sângele Său ... a Lui să fíe gloria şi puterea în vecii vecilor! Amin" (Apocalipsa 1.5-6).
Această scenă se termină prin stabilirea serviciului permanent înaintea chivotului. Fiecare la locul său îşi va împlini, de acum înainte, serviciul sfânt, imagine a celor care aparţin deja adoratorilor adevăraţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu