Versetul zilei

8 martie 2013

Hrana ta zilnica !

8 Martie
1 Samuel 3.1-13


Împăratul care umbla după imboldurile cărnii este dat la o parte în gândurile lui Dumnezeu, cu toate că domnia lui continuă un anumit număr de ani. Şi este prezentat un alt împărat, cel despre care Samuel spusese: „Domnul Şi-a căutat un om după inima Sa" (13.14). Acesta este David, al cărui nume înseamnă „preaiubit" -un tip al lui Hristos, al Celui care este în chip desăvârşit după inima lui Dumnezeu. Samuel nu era pregătit să-1 recunoască, deoarece, în ciuda experienţei pe care o avusese cu Saul, privea încă la înfăţişarea exterioară. Suntem prea înclinaţi să judecăm după ceea ce vedem şi să ne lăsăm impresionaţi de calităţile (sau de defectele) exterioare. Insă „Dumnezeu nu are în vedere faţa omului", repetă Galateni 2.6. El priveşte la inimă! 
Toate înfăţişările evlavioase prin care ne putem înşela pe noi sau pe alţii nu-L vor înşela pe EL.
Samuel vizitează această familie a lui Isai; şi tânărul păstor, pe care neglijaseră să-1 invite la sărbătoare, va fi tocmai el uns „în mijlocul fraţilor săi" ca împărat pentru Domnul. Această ungere cu untdelemn (simbol al Duhului Sfânt) ne aminteşte de felul în care a fost descris Fiul preaiubit al Tatălui la Iordan de către Ioan Botezătorul: „Cel peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste El, Acesta este Cel care botează cu Duh Sfânt" (Ioan 1.33; compară cu sf. v. 12).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu