Versetul zilei

27 martie 2013

Cine este Dumnezeu ?

Citind Biblia, gasim multe moduri in care este prezentat DUMNEZEU ! 
Am cautat in mod deosebit sa vad care mai sunt denumirile care II sunt atribuite lui Dumnezeu.
Sunt uimita ce Dumnezeu maret am !

DUMNEZEUL LUI AVRAAM, ISAAC SI IACOV!
„Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morţi, ci al celor vii.”
Matei 22:32
DUMNEZEUL CEL  PREAINALT !
Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului
Geneza 14:19
DUMNEZEUL CEL ATOTPUTERNIC !
 Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic.
Geneza 35:11  
DUMNEZEUL CERULUI !
Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din pricina rănilor lor rele, şi nu s-au pocăit de faptele lor. 
 Apocalipsa 16:11
DUMNEZEUL LUI ISRAEL !
Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să-ţi vină în ajutor, trece cu măreţie pe nori.
Deuteronom 33:26
DUMNEZEUL OSTIRILOR !
Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
Psalmul 80:7 
DUMNEZEUL CEL VIU !
Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel Viu; când mă voi duce şi mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu?
Psalmul 42:2
DUMNEZEUL MANTUIRII !
Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat, şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
Psalmul 51:14
DUMNEZEUL CEL PREABUN!
O, tăria mea! Pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel preabun, este turnul meu de scăpare.
Psalmul 59:17
DUMNEZEUL IZBAVIRILOR !
Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor, şi Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.
Psalmul 68:20 
DUMNEZEUL CARE FACE MINUNI !
 Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?
Exod  15:11
DUMNEZEUL ADEVARULUI !
Aşa că, cine se va binecuvânta în ţară se va binecuvânta în Dumnezeul adevărului, şi cine va jura în ţară va jura pe Dumnezeul adevărului, căci vechile suferinţe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii Mei.
Isaia 65:16
DUMNEZEUL ORICAREI FAPTURI !
„Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?”
Ieremia 32:27
DUMNEZEUL ORICAREI MANGAIERI !
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mângâieri,
2 Corinteni 1:3
 DUMNEZEUL SLAVEI ! 
Ştefan a răspuns: „Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran.
Faptele apostolilor 7:2
 DUMNEZEUL PACII !
Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor,
 Evrei 13:20
DUMNEZEUL RABDARII !
Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus;
Romani 15:5
DUMNEZEUL DRAGOSTEI ! 
Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
2 Corinteni 13:11
DUMNEZEUL ORICARUI  HAR !
Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi.
 1 Petru 5:10
DUMNEZEUL NADEJDII !
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde! 
Romani 15:13
DUMNEZEUL LOR !
 Şi am auzit un glas tare care ieşea din scaunul de domnie şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
Apocalipsa 21:3
DUMNEZEUL PARINTILOR NOSTRI ! 
Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinţilor noştri. Domnul ne-a auzit glasul şi a văzut asuprirea, chinurile şi necazurile noastre.
 Deuteronomul 26:7
DUMNEZEUL  MEU !
Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.
Exodul 15:2
DUMNEZEUL TAU !
El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
Luca 10:27
DUMNEZEUL NOSTRU !
Şi am auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: „Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărăţească.
Apocalipsa 19:6


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu