Versetul zilei

18 noiembrie 2016

Cat adevar...!

Într-o zi, Isus și satana au avut o conversație, și Isus la întrebat pe satana…ce faci cu oamenii cei de aici din lume ?
Satana a răspuns:
Îi pun să mă distreze : Îi învăț cum să detoneze bombe și să se ucidă, să folosească arme ; să se urască unii pe alții ; să bârfească ; să abuzeze de copii, arăt tinerilor cum să folosească droguri cum să bea și să fumeze, să mintă și să facă tot ce este interzis, pot spune că: mă distrez foarte bine!!!
Isus a întrebat : Și după acestea ce ai de gand să faci cu ei?
Hmm după am de gând să-i distrug pe toții !!!
Isus a întrebat : Ce vrei în schimbul lor?
Satana a răspuns:
De ce vrei să-i iubești pe oamenii aceștia? Ei sunt trădători, mincinoși, falsificatori, egoiști, bârfitori, mândri și lacomi. Ei nu Te vor iubi niciodată cu adevărat, Te vor huli și te vor scuipa în față, Te vor disprețui și nu te vor lua în serios!
Ce vrei în schimbul lor Satan?
VREAU LACRIMILE ȘI SÂNGELE TĂU!
Foarte bine! Și ISUS A PLĂTIT PREȚUL LIBERTĂȚII NOASTRE !
Cum am uitat de Isus?!!?
Noi credem tot ceea ce ei ne arată alții dar punem la îndoială tot ceea ce vine de la EL! Oamenii trimit glume pe e-mail, pe telefoane , pe facebook, trimitându- le rapid de la uni la alții ! Dar când sunt lucruri despre Dumnezeu, oamenii se gândesc de doua ori înainte să trimită celorlați.
Toți spunem că vrem să fim cu Domnul într-o bună zi . Mulți dintre noi spun : “ Cred în Dumnezeu “ , dar ce facem pentru a-I sluji ?????
A vorbi despre Isus nu este un lucru pe care oamenii doresc să-l audă. Ei vin la Isus doar când au probleme și sunt în necaz.
Tu, cand il cauti pe Isus?

Un comentariu:

 1. Dumnezeu nu-mi cere să fiu perfect. Dumnezeu nu Se aşteaptă ca eu să corespund standardelor Sale.
  Dumnezeu nu a considerat vreodată că eu propriu-zis îmi voi putea trăi viaţa de credinţă, şi nici nu aşteaptă ca eu să pot atinge nivelul desăvârşirii Sale.
  Dacă El ar fi crezut că eu pot face aces lucru, nu ar fi venit pe pământ să moară în locul meu. Dar El a venit. Aşa cum spune Sfântului Apostol Pavel:
  "Deci fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
  Prin Care am avut şi apropiere, prin credinţă, la harul acesta, în care stăm, şi ne lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu.
  Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare,
  Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde
  Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă."
  (Romani 5:1-5)

  Atâta timp cât trăieşti pe acest pământ, vei continua să te confrunţi cu problema păcatului. În această viaţă nu putem atinge desăvârşirea.
  Dumnezeu cunoaşte acest fapt.Il las pe Dumnezeu să producă schimbare în viaţa mea.Dumnezeu poate să lucreze în viaţa mea. Aşa cum spune Isus:
  "Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea."(Ioan 15:9)

  Şi ca exemplu pentru noi, sā credem în iubirea Lui desāvârşitā, Isus dā exemplul viţei de vie:

  "Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
  Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
  Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard.
  Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă.
  Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.
  Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea." (Ioan 15:4-5)


  Dumnezeu este puterea mea. Nu ştiu în ce māsurā Îl voi putea sluji, dar Dumnezeu cunoaşte inima mea, şi-mi va cere pe māsura puterii mele.
  Dacā îmi va cere mult...îmi va da putere, credinţā, smerenie şi întelepciune sā-L pot sluji.

  RăspundețiȘtergere