Versetul zilei

12 februarie 2016

Hrana ta zilnica!

12 FEBRUARIE
Psalmii 128 si 129
„Ferice de oricine se teme de Domnul,... vei fi fericit şi-ţi va merge bine" (Psalmul 128.1,2). Omul ar vrea să inverseze lucrurile. Îşi închipuie că ar ajunge la fericire îmbunătăţindu-şi situaţia materială. Dar mizeria lui este în primul rând de ordin moral. Omul este nefericit pentru că este păcătos. Să înceapă prin a se întoarce la Dumnezeu, pentru a se teme de El şi a umbla pe căile Lui! (v. 1). Atunci va vedea binecuvântarea extinzându-se peste tot ce este cu privire la el. „Evlavia este de folos la toate..." (citiţi 1 Timotei 4.8). Aceasta nu semnifică faptul că vom avea o prosperitate care constă în a ne satisface poftele, ci că vom avea bucuria liniştită, aici, pe pământ, a favorii divine (vezi
Psalmul 37.4).
Psalmul 129. Din „tinereţe", în Egipt, Israel a suferit o aspră asuprire, însă nimic nu o va egala pe cea care va fi partea sa sub jugul lui Antihrist Dar Hristos, luând chip de Rob, Sa identificat mai dinainte cu suferinţele poporului Său (comp. v. 3 cu Matei 27.26). Domnul însă este şi drept (v. 4), astfel că cei răi vor fi smulşi (v. 6); ei nu vor face parte din snopii strânşi cu bucurie de marele Secerător (v. 7; Psalmul 126.5,6) şi nu vor avea nicio parte la binecuvântarea împărăţiei (v. 8).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu