Versetul zilei

13 ianuarie 2016

Hrana ta zilnica!

13 IANUARIE
Psalmul 104.1-18
Psalmii 104-106 rezumă cele dintâi cărţi ale Bibliei: Psalmul 104 celebrează creaţia, în timp ce Psalmii 105 şi 106 readuc în atenţie istoria patriarhilor şi a poporului Israel.
Creaţia descrisă de Creator: ce subiect şi totodată ce Scriitor pentru a-1 expune!
Regăsim aici lucrarea de şase zile din Geneza 1. In ziua întâi: lumina (v. 2); în a doua:întinderea  cerurilor despărţită de ape (v. 2, 3); în a treia: întemeierea pământului, împreună cu strângerea la un loc a maselor lichide şi cu apariţia regnului vegetal (v. 5-9,14...); în a patra: aşezarea marilor luminători (v. 19,22); în a cincea: forfota de animale din ape şi din văzduh (v. 25,26, 12, 17); în a şasea, în sfârşit, crearea vieţuitoarelor de pe pământ (v.11,21...), încununată de cea a omului. Remarcăm însă cum, alături de puterea şi de înţelepciunea lui Dumnezeu, accentul este pus aici din nou pe bunătatea Lui. Totul a fost conceput şi executat spre bucuria şi binele făpturii Sale (v. 11...). Comparând versetul 5 cu Psalmul 102.25, II putem recunoaşte şi adora pe Fiul în acest Dumnezeu „foarte mare" (v. 1; Psalmul 145.3: a Cărui măreţie „este nepătrunsă"), Autor a toate lucrurile. El era una cu Tatăl în toate planurile Sale şi în toată dragostea Sa.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu