Versetul zilei

19 februarie 2015

Hrana ta zilnica!

19 FEBRUARIE
Psalmul 82

Judecătorul suprem 1-a aşezat pe om pe pământ cu misiunea de a exercita pe el judecată (citiţi Deuteronom 1.17). Dar, vai, este de ajuns doar să deschidem ochii şi vom şi vedea în ce măsură şi-a asumat omul această responsabilitate! Noi înşine suntem deseori indignaţi de nedreptatea care domneşte în jurul nostru - mai cu seamă când îi suntem victimele - şi ea impune din partea noastră multă răbdare (Iacov 5.10,11).
 Înţelegem de aceea care pot fi sentimentele Dumnezeului Celui drept prin excelenţă şi cât de mare este răbdarea Sa îndreptată spre această lume! Ea a strălucit într-un mod cu totul special atunci când sfântul Său Fiu a fost obiectul nedreptăţii supreme din partea oamenilor.
Şi cine atunci ar putea manifesta astăzi în lume dreptatea lui Dumnezeu, dacă nu propriii Săi copii? (Să nu uităm că nedreptatea poate lua şi forma unor judecăţi defavorabile sau răuvoitoare pe care noi le îndreptăm înspre cineva.) Zi de zi ne ies în cale - sub înfăţişări care adesea ne lasă indiferenţi - cel slab, orfanul, cel nenorocit, cel sărac (v. 3). Să ne întrebăm dacă nu cumva este în slujba noastră să-i căutăm şi să le dăm, cu compasiune - fără să mai vorbim de ajutorul material care ne stă în putinţă - mărturie despre dragostea Domnului Isus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu