Versetul zilei

17 februarie 2015

Hrana ta zilnica!

17 FEBRUARIE
Psalmul 80
In încheierea Psalmului 79, Israel îi amintea lui Dumnezeu că este turma păşunii Sale; acum Psalmul 80 se deschide invocându-L pe Păstorul lui Israel. Asemeni unor oi risipite, incapabile să-şi regăsească drumul, cei credincioşi strigă: „Dumnezeule, întoarce-ne" (v. 3,7,19). Această lucrare de restaurare după un timp de rătăcire face parte din grija bunului nostru Păstor (Psalmul 23.3).
„Fă să strălucească splendoarea feţei Tale!" cere rămăşiţa iudaică din adâncul necazului ei. Efraim, Beniamin şi Mânase erau seminţiile care mergeau, sub steagul lor, imediat în urma chivotului, imagine a lui Hristos (Numeri 10.22-24).
Începând cu versetul 12, credincioşii se întreabă miraţi: De ce a dat Dumnezeu pradă jafului şi focului acest butuc, pe Israel, pe care 1-a transportat din Egipt şi 1-a sădit cu atâta grijă?
 Domnul răspunde în Isaia 5.4 tot cu un „de ce": De ce, când Mă aşteptam (de la via Mea) să facă struguri, a făcut struguri sălbatici?"
In contrast însă cu viţa lui Israel, neroditoare în ciuda tuturor eforturilor divinului Viticultor, Ioan 15 ne prezintă „adevărata viţă", pe Hristos. In Psalmul nostru (v. 17), El este deja introdus ca „Omul dreptei" (de la dreapta) lui Dumnezeu şi ca „Fiul Omului” nume sub care ÎI găsim deseori în evanghelii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu