Versetul zilei

13 mai 2014

Hrana ta zilnica!

13 MAI
Isaia 20.1-6; 21.1-10
Capitolul 20 completează „Profeţia despre Egipt...". Umblând dezbrăcat şi în picioarele goale, profetul anunţă drumul înfiorător pe care-1 vor avea de parcurs captivii egipteni şi etiopieni deportaţi de către împăratul Asiriei, specializat în strămutări de popoare. Israel („locuitorii ţărmului acestuia" - v. 6) va vedea atunci consternat şi plin de teamă că s-a încrezut degeaba în poporul lui faraon, pentru a fi eliberat de grozavul asirian (Psalmul 60.11 sf).
Capitolul 21 se deschide cu „Profeţia despre pustiul mării...". Este vorba de noul Babilon. în timpul pe care el îl numeşte „noaptea plăcerii mele", mezii şi perşii (Elam) pun capăt cu brutalitate acestui imperiu şi bogăţiilor sale (v. 4; vezi Daniel 5.28-31). 
Dar şi această profeţie are o aplicaţie viitoare, ca şi cea din cap. 13 (Luca 21.35).
In v. 6, profetul este invitat să pună o strajă. Ordinele străjerilor erau să asculte cu atenţie şi să strige! Într-o armată, santinela ocupă un post de încredere. Responsabilitatea sa este foarte mare, pentru că cele două datorii care-i revin sunt foarte importante: să vegheze şi să avertizeze (vezi Ezechiel 3.17,18, în contrast cu Isaia 56.10). Nu sunt oare acestea îndatoririle oricărui credincios? Le îndeplinim noi cu credincioşie cu privire la oamenii din lume şi faţă de fraţii noştri?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu