Versetul zilei

2 octombrie 2012

Hrana ta zilnica !


2 Octombrie Deuteronom 3.1-17
Când duşmanul iese înaintea poporului, Domnul începe prin a-1 încuraja şi linişti pe Moise: „Nu te teme de el" (v. 2). Apoi biruinţa este câştigată: „l-am bătut... am nimicit cu desăvârşire ... am luat în stăpânire ..." (v. 3, 6, 12). Cetăţile „cu ziduri până la ceruri" (1.28) păruseră înainte de necucerit pentru un Israel necredincios, în prezent Moise proclamă: „n-a fost nici o cetate prea puternică pentru noi" (2.36). Şi cum a fost cu uriaşii care-i înspăimântaseră? 
Dumnezeu va aminti mai târziu: „Eu am nimicit dinaintea lor pe amoriţi, a căror înălţime era ca înălţimea cedrilor; şi ei erau tari ca stejarii" (Amos 2.9). Og, împăratul Basanului, unul din acei uriaşi grozavi, împreună cu tot poporul lui, este dat în mâinile lui Israel asemeni lui Sihon înainte de el. Dumnezeu îşi arată astfel puterea Sa şi compătimirea pentru ai Săi. Gând potrivit să ne încurajeze când puterea lui Satan este pe cale să ne îngrozească! 
„Tot ce este născut din Dumnezeu învinge lumea" - afirmă prima epistolă a lui loan - şi „aceasta este victoria care a învins lumea: credinţa noastră" (1 loan 5.4). Credinţa triumfă pentru că se bizuie pe Cel care este mai tare decât lumea. „Indrăzniţi, ne spune Domnul Isus, Eu am învins lumea" (loan 16.33).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu