Versetul zilei

29 august 2012

Porunci !

Cea mai mare porunca:   ”Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”
1. Iubiţi-vă unii pe altii ……………………..……...Ioan 13.34
2. Iertaţi-vă unii pe alţii …………………...……….Coloseni 3.13
3. Supuneţi-vă unii altora ………………………….Efeseni 5.21
4. Ingăduiţi-vă unii pe altii ………………...……… Efeseni 4.2
5. Slujiţi-vă unii altora ………………….......……..Galateni 5.13
6. Ingrijiţi-vă unul pe altul ………………...………1Corinteni 12.25
7. Mângâiaţi-vă unii pe alţii ………………….........1 Tesaloniceni 4.18
8. Fiţi miloşi unii cu alţii ……………………..…….Efeseni 4.32
9. Rugaţi-vă unii pentru alţii ……………………….Iacov 5.16
10. Purtaţi-vă sarcinile unii altora …………...…….Galateni 6.2
11. Mărturisiţi-vă păcatele unii altora ………...…...Iacov 5.16
12. Trăiţi în pace unii cu alţii ……………………....Marcu 9.50
13. Preţuiţi-vă unii pe altii …………………..….....1 Corinteni 12.20
14. Aveţi aceleaşi simtăminte unii faţă de alţii…….....Romani 15.5
15. Daţi-vă întâietate… …………………………..Romani 12.10
16. Primiţi-vă unii pe altii ………………………....Romani 15.7
17. Fiţi primitori de oaspeţi………………………..1 Petru 4.9
18. Fiţi buni unii cu alţii ……………………….…..Efeseni 4.32
19. Să veghem unii asupra altora ………………… Evrei 10.24
20. Indemnaţi-vă unii pe alţii ………………….…...Evrei 3.13
21. Invăţaţi-vă unii pe altii …………………….…...Coloseni 3.16
22. Sfătuiţi-vă unii pe altii ………………………....Romani 15.14
23. Intăriţi-vă unii pe alţii ………………...…….....1 Tesaloniceni 5.11
24. Ziditi-vă unii pe alţii …………………………..Romani 15.2
25. Simţiţi unii cu alţii …………………………….1 Corinteni 12.26
26. Spălaţi-vă picioarele unii altora ……………….Ioan 13.14
27. Spuneţi-vă sănătate unii altora ………………..Romani 16.16
28. Binecuvântaţi-vă unul pe altul ………………..1Petru 3.9
29. Aşteptaţi-vă unii pe alţii ………………………1Corinteni 11.33
30. Trimiteţi-vă daruri unii atora ………………….Apocalipsa 11.10
31. Părtăşie unii cu alţii …………………………..1Ioan 1.7
32. Suntem mădulare unii altora ……………..……Efeseni 4.25
33. Vorbiţi unii cu alţii …………………………....Ioan 11.56
34. Intrebaţi-vă unii pe alţii ……………………….Luca 22.23
35. Uitaţi-vă unii la alţii ………………………...…Ioan 13.22
36. Spalati-va picioarele unii altora …………….…Ioan 13.14

37. Nu vă mai judecaţi unii pe alţii ……………..…Romani 14.13
38. Nu vă plângeţi unii împotriva altora…………....Iacov 5.9
39. Nu vă pârâţi unii pe alţii ……………………....Fapte 19.38
40. Nu vă vorbiţi de rău unii pe altii …………….....Iacov 4.11
41. Nu în neînţelegere unii cu alţii ……………...….Fapte 28.25
42. Nu vă minţiţi unii pe alţii ………………………Coloseni 3.9
43. Nu vă muscaţi unii pe alţii …………………….Galateni 5.15
44. Nu vă mâncaţi unii pe alţii ………………….....Galateni 5.15
45. Nu fiţi nimiciţi unii de alţii …………………..….Galateni 5.15
46. Nu vă vindeţi unii pe alţii ……………………...Matei 24.10
47. Nu întărâtându-ne unii pe alţii…………...……..Galateni 5.26
48. Nu pizmuindu-ne unii pe alţii ……………...…..Galateni 5.26
49. Nu urîndu-ne unii pe altii …………………......Tit 3.3
50. Nu întoarceţi rău pentru rău ………………….1Petru 3.9
51. Nu vă răzbunaţi ……………………………....Romani 12.19
52. Nu va junghiaţi unii pe alţii ……………...….….Apocalipsa 6.4
53. Nu vă nedreptăţiţi unul pe altul ………………..Fapte 7.26
54. Nu vă călcaţi unii pe alţii ………………….…...Luca 12.1
55. Nu strigaţi unii către alţii ……………………….Luca 7.32
56. Nu umblaţi după slava pe care v-o daţi ……...…Ioan 5.44
57. Nu va inselati unii pe altii .....................................Iacov 1.16

  Vrem sa ajungem in locul promis...?
  Dumnezeu sa ne dea un Duh de cercetare  si fiecare sa ne verificam starea in care ne gasim. Sunt invataturi din Scriptura si nu exista loc de interpretare si de negociere cu Dumnezeu . 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu