Versetul zilei

5 mai 2012

Hrana ta zilnica !

5 Mai Exod 23.6-19
„Să nu ucizi pe cel nevinovat şi pe cel drept" (v.7), este obligat să spună DOMNUL poporului Său - ordin care va fi, vai, prea bine justificat, din vreme ce El, „Cel Sfânt şi Drept", va fi trimis la moarte (Fapte 3.14-15). Străinul este şi el cuprins în aceste recomandări: el nu trebuia să fie nici strâmtorat, nici asuprit (v. 9; 22.21; vezi şi Ieremia 22.3). Levitic 19.34 merge mult mai departe: pe străin să-1 iubim ca pe noi înşine. În Noul Testament, Domnul Isus declară că a te îngriji de străin este acelaşi lucru cu a-L primi pe El însuşi (Matei 25.35) 
Mai mult chiar, nu a fost El însuşi Străinul ceresc care S-a coborât pentru a-i cerceta pe oameni? 
Cum a fost inima Lui, atât de tandră, rănită de nerecunoştinţa celor în mijlocul cărora venise în dragoste! Da, suntem invitaţi să înţelegem „sufletul celui străin" (v.9), inima Mântuitorului.
Amintiţi-vă că şi voi aţi fost străini - adaugă DOMNUL. Acesta este secretul dragostei: «să ne punem in locul altuia»!
În v. 10-13, Dumnezeu ne arată cum grija Sa se manifestă pentru întreaga creaţie: pentru animale, pentru plante şi pentru pământul în sine. Să învăţăm şi noi să respectăm tot ceea ce-I aparţine Tatălui nostru ceresc.
În sfârşit, în legătură cu închinarea să subliniem finalul v. 15: „nimeni să nu se înfăţişeze înaintea feţei Mele fara nimic'''. De citit Deuteronom 26.2.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu