Versetul zilei

3 mai 2012

Hrana ta zilnica !

3 Mai Exod 21.7-36
Comparând aceste versete cu Matei 5 (v. 17 şi mai departe), înţelegem că Robul credincios al Domnului a venit nu numai pentru a împlini Legea, ci şi pentru a introduce ceea ce este mai presus de ea (Matei 5.17  Hristos vine ca o revelare a plinătăţii lui Dumnezeu prefigurată în lege şi în profeţi). In timp ce Legea poruncea „să nu ucizi", Isus declara că şi numai de-ar spune cineva „nebunule" fratelui său, deja s-ar expune focului gheenei! Domnul doreşte să înţelegem în fiecare zi mai profund dimensiunile răului din inima noastră. Şi vrea să ne facă cunoscut propria Sa inimă care a făcut infinit mai mult decât cerea Legea, cea care spunea: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău" (Matei 5.43, 44; vezi Romani 5.7, 8, 10; compară şi Exod 22.1 ... cu Psalmul 69.4 sf). Unde ne-am găsi noi dacă porunca inflexibilă: „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte", ni s-ar aplica nouă? Dumnezeu ar trebui să facă să dispară de pe faţa pământului întreaga omenire, vinovată de crucificarea Fiului Său. Dar, în loc de aceasta, chiar şi la cruce, Domnul Isus pune în practică
în mod desăvârşit ceea ce El ne învaţă în aceste versete: „Tată, iartă-i, - spune El - pentru că ei nu ştiu ce fac" (Luca 23.34).
Versetul 32 stabileşte preţul unui rob: acelaşi preţ cu care a fost estimat Fiul lui Dumnezeu (Matei 26.15).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu