Versetul zilei

30 august 2016

Hrana ta zilnica!

30 AUGUST
Coloseni 1.12-23
Adevăratul creştinism nu este o religie, un ansamblu de adevăruri la care să aderăm.Este cunoaşterea experimentală a unei Persoane. Creştinismul este Hristos cunoscut şi trăit. Am fost puşi în relaţie cu o Persoană neasemuită: Fiul dragostei Tatălui. El ne-a făcut parte de lumină, de un loc în împărăţie, de răscumpărare, de iertarea păcatelor, de pacea pe care a făcut-o prin propriul Său sânge (v. 20)... Ceea ce conferă însă măreţie unei asemenea lucrări este însăşi măreţia Celui care a împlinit-o. Şi apostolul enumera dintr-o răsuflare gloriile Celui Preaiubit: ce este El, ce a devenit şi ce ne-a făcut. El afirmă dubla Lui întâietate:
asupra universului creat şi asupra Adunării, prin cele două titluri, de Intâi-născut din toată creaţia (adică de Moştenitor universal) şi de Intâi-născut dintre cei morţi.
Prin El, viaţa a ieşit din neant în creaţie şi, de asemeni, a ieşit din mormânt în răscumpărare. El este Creatorul tuturor lucrurilor din ceruri şi (de) pe pământ (v. 16). El este Reconciliatorul, Cel care a împăcat toate lucrurile pe pământ şi în ceruri (v. 20).
 In sfârşit, El este Stăpânitorul care trebuie să aibă cel dintâi loc în toate lucrurile. In ceruri, pe pământ şi în inimile noastre (v. 18)!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu