Versetul zilei

22 iunie 2016

Hrana ta zilnica!

22 IUNIE
Mica 2.1-13
Capitolul 21 din cea dintâi Carte a împăraţilor ne istoriseşte cum nelegiuitul Ahab pofteşte moştenirea lui Nabot şi cum o ia apoi prin violenţă şi prin abuz de putere (vezi Mica 6.16). Împotriva acelora care plănuiesc răul (nelegiuirea; v. 1), Domnul plănuieşte răul (pedeapsa; v. 3) în contrast însă, subliniem întrebarea din versetul 7: „Nu fac bine cuvintele
Mele celui care umblă cu dreptate?”. Putem răspunde şi noi din experienţă: «Da, Doamne, cuvintele Tale fac bine; ele sunt bucuria inimii mele!» (Ieremia 15.16; loan 6.68)?
„Acesta nu este locul de odihnă", continuă profetul (v. 10). In adevăr, lumea este atât de agitată, atât de înfierbântată, încât orice om sincer ar trebui să admită că pe pământ nu există adevărata odihnă. Dumnezeu ne aminteşte tot aici şi motivul: „din cauza întinăciunii..". După cum Isus n-a găsit unde să-Şi pună capul într-o lume ruinată de păcat, nici răscumpăraţii Săi nu se pot simţi în largul lor în mijlocul celor care-L dezonorează pe Dumnezeu.
Cât despre voi, cei care încă n-aţi experimentat că lumea nu poate da pacea, să ştiţi că există un loc de odihnă pentru sufletul obosit. Unde se află acest loc? Lângă Isus! „Veniţi la Mine... - invită Mântuitorul — şi Eu vă voi da odihnă..." (Matei 11.28).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu