Versetul zilei

30 august 2015

Hrana ta zilnica!

30 AUGUST
Fapte 4.1-22

O lucrare atât de puternică nu poate să nu stârnească împotrivirea lui Satan. Instrumentele lui ne sunt cunoscute: Ann, Caiafa, preoţii, bătrânii şi cărturarii, pe scurt, principalii responsabili de condamnarea Domnului. Dacă i-ar fi cruţat pe ucenici, prin însuşi faptul acesta ar fi recunoscut că au fost nedrepţi când L-au omorât pe Învăţătorul. Orgoliul îi împiedică să o facă. Ei perseverează în ura lor împotriva Numelui lui Isus. El însuşi devenea de atunci încolo piatra de încercare în cel mai înalt grad: pentru unii, „Piatra cap de unghi, aleasa, preţioasă", iar pentru alţii, „o piatră de poticnire şi o stâncă de cădere" (comp. v. 11 cu 1 Petru 2.4-8). Versetul 12 esle fundamental; el afirmă valoarea unică şi necesitatea Numelui lui Isus pentru a fi salvaţi.
Ucenicii sunt recunoscuţi că fuseseră împreună cu Isus (v. 13). Dacă vom trăi în mod obişnuit în comuniune cu Domnul, acest fapt va fi remarcat şi despre noi.
Toată împotrivirea mai-marilor iudeilor nu poate împiedica lucrarea evangheliei (v. 4), nici închide gura apostolilor, pentru că aceştia au primit de la Dumnezeu însuşi chemarea şi misiunea lor (v. 19). Şi Cuvântul este în ei „ca un foc mistuitor" (v. 20; Ieremia 20.9).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu