Versetul zilei

16 iulie 2015

Hrana ta zilnica!

16 IULIE
loan 6.37-50
„Pe cel care vine la Mine nicidecum nu-1 voi scoate afară", promite cu tandreţe Mântuitorul (v. 37). Să mergem la El, dacă nu am făcut-o deja până acum; El nu respinge pe nimeni!
Dar, pentru a veni la Isus, este necesar ca în inimă să fie împlinită o lucrare a Duhului Sfânt. Omul nu poate face niciun pas către Dumnezeu, dacă El nu îl atrage (v. 44).
Nu este deci vina mea că nu m-am întors la Dumnezeu, va răspunde poate vreunul.
Dimpotrivă, sunteţi deplin răspunzători să lăsaţi această lucrare divină să fie făcută în voi! Chiar în acest moment. Dumnezeu vă atrage la El. Nu vă mai împotriviţi Lui.
Harul pe care Isus îl îndreaptă către păcătos este expresia propriei Sale dragoste; ea face parte însă din voia Iui Dumnezeu, care este să dea viaţă făpturii Sale (v. 40). Şi Isus venise tocmai pentru a împlini această voie şi pentru nimic altceva (v. 38; comp. cu Evrei 10.9: „Iată-Mă, vin să fac voia Ta").
Omul are un trup şi un suflet, de aceea, el nu poate trăi numai cu pâine, hrana trupului. Sufletul are şi el nevoie de hrană, iar singura hrană potrivită este Cuvântul divin, Pâinea din cer, Hristos însuşi (Luca 4.4).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu