Versetul zilei

13 aprilie 2015

Hrana ta zilnica!

13 APRILIE
Ezechiel 41.1-26

Profetul şi călăuza lui au trecut de sub portic şi au pătruns în casă. Ea este împărţită, ca şi templul lui Solomon, într-un Loc Sfânt, măsurând patruzeci de coţi, şi Locul Preasfânt, în formă de cub, cu latura de douăzeci de coţi. In ciuda suprafeţei considerabile ocupate de templu şi de anexele acestuia - şi care ne vorbesc despre măreţia împărăţiei lui Hristos - con-statăm că dimensiunile interioare sunt exact aceleaşi cu ale primului templu (1 împăraţi 6.17,20). Planul lui Dumnezeu este neschimbat. Nu s-au modificat cu nimic intenţiile Sale legate de Hristos şi de binecuvântarea lumii; El are grijă, cu atât de mult timp înainte, să le expună în Sfânta Sa Carte, ca o mărturie a bunătăţii credincioşiei Sale. Şi va împlini ceea ce Şi-a propus! Citirea acestor pagini ar trebui să vorbească în special conştiinţei lui Israel, dovedindu-i că Dumnezeu n-a încetat să Se intereseze de El.
Începând cu versetul 15 avem descrierea clădirii, apoi a altarului şi la sfârşit a porţilor deschise ale templului. Ornamentele lor sunt ilustrări ale trăsăturilor împărăţiei: putere în judecată (simbolizată de heruvimii învestiţi cu exercitarea judecăţii), pace şi victorie (ilustrate de palmieri).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu