Versetul zilei

14 februarie 2015

Hrana ta zilnica!

14 FEBRUARIE
Psalmul 78.17-39

Cum a răspuns poporul în faţa lucrărilor minunate ale lui Dumnezeu (v. 11)? Prin „faptele cărnii", a căror tristă enumerare ne-o face Galateni 5.19... Acest capitol 5 din Galateni ne reaminteşte că cei credincioşi au fost scăpaţi de robie, după cum israeliţii au fost eliberaţi din sclavia Egiptului. Insă libertatea în care suntem puşi noi acum nu trebuie să-i dea ocazie cărnii (firii noastre pământeşti) să acţioneze după placul ei. Şi apostolul adaugă: „Umblaţi în Duh şi nicidecum nu veţi împlini poftele cărnii" (Galateni 5.1,13,16,25).
Versetul 17 şi următoarele ale acestui psalm ne arată cum s-au aprins poftele în inima poporului. Mana - imagine a lui Hristos şi a Cuvântului Său - a încetat să le mai fie plăcută (v. 23,24; vezi Numeri 11.4...) şi, în acelaşi timp, în inima lor s-a cuibărit necredinţa (v. 22).
 Deşi fusese martor al puterii lui Dumnezeu, Israel nu s-a temut să-L ispitească, spunând:, Ar putea Dumnezeu să întindă o masă în pustiu?" (v. 19; comp. cu 2 împăraţi 7.2). Şi nouă, dragi prieteni, Domnul ne-a „deschis" larg „porţile cerurilor" (v. 23) pentru a ne binecuvânta. Să-I răspundem la aceasta întotdeauna prin încrederea noastră şi prin recunoştinţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu