Versetul zilei

10 februarie 2015

Hrana ta zilnica!

10 FEBRUARIE
Psalmul 75

Această cântare se naşte în inima lui Asaf ca urmare a trecerii prin experienţele redate în Psalmul 73. El nu numai că a încetat să-i mai invidieze pe cei mândri şi răi, ci, cunoscând ce sfârşit îngrozitor îi aşteaptă (Psalmul 73.17), le şi transmite avertizări din partea lui Dumnezeu (v. 4...). Această slujbă este şi partea noastră, iubiţi copii ai lui Dumnezeu! Avem răspunderea să le aducem aminte celor păcătoşi de suveranitatea şi de dreptatea lui Dumnezeu, fără însă a uita să le vorbim de dragostea Lui.
Din punct de vedere profetic, în versetul 2 ÎI auzim pe Hristos vorbind despre momentul când va primi adunarea lui Israel (Psalmul 73.24). Atunci fiecare va ocupa locul atribuit lui de Domnul şi astfel „mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă şi cei din urmă vor fi cei dintâi" (Marcu 10.31; 1 Samuel 2.7). In această lume, într-un mod general, fiecare caută să se înalţe pe sine, depreciindu-i sau coborându-i pe alţii. 
In ce ne priveşte pe noi, creştinii, să nu uităm că Domnul însuşi ne-a fixat pe pământ locul mărturiei noastre,... după cum tot El a pregătit şi locul pe care-1 vom ocupa în casa Tatălui.
„Numele Tău este aproape", afirmă cel credincios în versetul 1. Cu siguranţă, acest Nume al Tatălui este şi pentru noi acela care ne garantează acum accesul liber şi neîntrerupt la El (Efeseni 2.18).
Să mai notăm despre „Cornul" amintit în versetele 4,5 şi 10, cu privire la care se face adesea referire în Psalmi şi în profeţi, că este simbolul puterii şi al demnităţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu