Versetul zilei

31 ianuarie 2015

Hrana ta zilnica!

31 IANUARIE
Psalmii 68.24-35

Versetele cu care se încheie acest psalm ne prezintă o altă latură a întemeierii împărăţiei. „ Umblarea" lui Dumnezei împreună cu poporul Său, care începuse în pustiu (v. 7), ia sfârşit odată cu intrarea în „locaşul sfânt", simbol al unei odihne glorioase (v. 24; comp. cu 2 Samuel 6.17 şi 7.6) Seminţiile lui Israel, strânse laolaltă, au, în sfârşit, parte de această odihnă. Versetul 27 îl menţionează pe Iuda reunit acum cu Zabulon şi cu Neftali, dar şi cu „Beniamin, cel mic" Această seminţie (Beniamin) a fost odinioară aproape în totalitate nimicită prin judecată (Judecători 21), devenind astfel o imagine a poporului Israel întregit care urmează să treacă prin necaz. In prezent însă, seminţia lui Beniamin este cea care stăpâneşte, pentru că „Dumnezeul tău a poruncit puterea ta" (v. 28). Şi o lume întreagă i se supune: împăraţii (v. 29), cei mari (v. 31), împărăţiile (v. 32), toţi sunt chemaţi să recunoască puterea şi măreţia lui Dumnezeu care sunt arătate în Israel.
„Ei au văzut umbletele Tale, Dumnezeule!" (v. 24). Acest verset ne îndreaptă gândurile spre ce au făcut ucenicii lui loan Botezătorul: privind la umbletele lui Isus (loan 1.36: „privind la Isus care umbla"), ei L-au urmat pe Isus. Citind Cuvântul, să medităm şi noi la această umblare perfectă a Domnului în pustiul acestei lumi, aşteptând clipa când II vom putea contempla faţă-n faţă, în odihnă şi în glorie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu