Versetul zilei

5 septembrie 2014

Hrana zilnica!

5 SEPTEMBRIE
Ieremia 2.19-37

Părăsirea dragostei dintâi este întotdeauna punctul de plecare (la început ascuns) al celor mai multe rele. Dumnezeu 1-a chemat pe Israel afară din Egipt, ca să-I slujească (Exod 4.23).
Acest popor însă îi declară cu impertinenţă: „Nu voi sluji" (v. 20; comp. În Neemia 3.5 cu exemplul mai-marilor din Tecoa). Ce dureros că acesta este tristul răspuns (chiar dacă nu îndrăznesc să-1 formuleze cu glas tare) al celor mai mulţi creştini în faţa Celui care i-a salvat! 
Putem să le afirmăm că se înşală singuri, pentru că este imposibil să nu slujeşti niciunui stăpân!
 Refuzul de a asculta de Domnul devine pe neaşteptate sclavie în faţa idolilor (v. 28).
Mergând şi mai departe cu răzvrătirea împotriva Domnului, acest popor rebel I-a întors intenţionat spatele (v. 27) şi, cu o nerecunoştinţa de nedescris, L-a uitat pe Cel care-i făcuse numai bine (v. 32).
 Sărman popor!
 Dumnezeu a vrut să-i deschidă ochii, invitându-1 să se întoarcă şi să-şi privească urmele sinuoase pe care le-a lăsat în urmă (v. 23; vezi şi cap. 14.10). 
Dragi prieteni creştini, şi nouă ne este uneori necesar să punem punct şi să ne cumpănim (sau să ne evaluăm) căile: câţi paşi greşiţi, câte ocolişuri, câte fundături, în care ne-am rătăcit, pentru că nu am vrut să urmăm calea dreaptă şi atât de clară a voii Domnului...!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu