Versetul zilei

11 iunie 2014

Hrana ta zilnica!

11 IUNIE
Isaia 49.1-13

În acest important punct al cărţii, care marchează începutul unei alte teme, este deja făcută dovada că Israel a fost un slujitor necredincios. Din acest motiv, Dumnezeu îl va înlocui pe Israel cu Hristos, Slujitorul ascultător, adevăratul Israel (v. 3), Cel în care El Se va glorifica. La prima vedere, lucrarea Domnului ar fi putut părea „în zadar" (v. 4). Nu numai că Israel nu fusese „încă strâns" (ca naţiune), dar el L-a şi respins pe Mesia al său. Cu toate acestea, v. 5,6, ca şi cap. 53.11, ne asigură că, în ciuda acestui aparent eşec, Hristos „va vedea din rodul muncii sufletului Său". „Copiii lui Dumnezeu cei risipiţi" sunt astăzi strânşi pentru a alcătui familia cerească (Ioan 11.51,52).
 Respingerea Domnului de către poporul Său I-a permis lui Dumnezeu să-Şi extindă mântuirea „până la capătul pământului" (v. 6).
Nu este minunat acest dialog între Domnul şi „Sfântul Său Slujitor, Isus"? (Fapte 4.27). Adresându-Se „Celui pe care omul îl dispreţuieşte" (comp. cu cap. 53.3), Celui pe care naţiunea îl urăşte, Robului celor puternici (v. 7), (dar nespus de scump inimii Sale), Dumnezeu îi promite că, în curând, situaţia se va inversa: Când El va apărea în gloria Sa minunată, va fi rândul celor care stăpânesc să se plece înaintea Lui. „împăraţii ... se vor ridica, prinţii, de asemenea, şi I se vor închina" (v. 7; comp cu Filipeni 2.6-11).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu