Versetul zilei

1 februarie 2014

ISUS HRISTOS, este....

Pe paginile Sfintei Scripturi, ISUS HRISTOS  este prezentat sub diferite denumiri. Nu stiu sa mai fi intalnit vreodata pe cineva sa fie descris  atat de frumos, asa cum este descris Domnul Isus.
Isus este Alfa si Omega !
Apocalipsa 22:13
"Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.”
Isus este Mesia!
Ioan 1:41
„Noi am găsit pe Mesia (care tălmăcit înseamnă Hristos).
Isus este Lumina lumii !
Ioan 8:12
 „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.”
Isus este Domnul Domnilor!
Deuteronomul 10:17
Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic şi înfricoşat, care nu caută la faţa oamenilor şi nu primeşte daruri
Isus este Calea, Adevarul si Viata!
Ioan 14:6
Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.
Isus este painea vietii!
Ioan 6:48 
Eu sunt Pâinea vieţii.
Isus este apa Vietii!
 Apocalipsa 22:1
Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
Isus este Mielul lui Dumnezeu!
Ioan 1:29
A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!
Isus este Emanuel!
Matei 1:23
„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi.”
Isus este Cuvantul Vietii!
1 Ioan 1:1
Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii.
Isus a zis, Eu sunt Cel ce sunt!
Exodul 3:14 
Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.”
Isus este Păstorul cel bun!
Ioan 10:11
Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.
Isus este Sfantul lui Dumnezeu!
Ioan 6:69
Şi noi am crezut şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.
Isus este Capul Bisericii!
Efeseni 5:23
"...căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
Isus este Datatorul si Judecatorul Legii!
Iacov 4:12
Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii:
Isus este dragoste!
1 Ioan 4:8
Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste.
Isus Păstorul cel mare!
1 Petru 5:4 
Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa care nu se poate veşteji, a slavei.
Isus este viata voastra!
Coloseni 3:4
Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.
Isus este Domnul împăraţilor!
Daniel 2:47
„Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor, şi El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!”
Isus este Invierea si Viata!
Ioan 11:25
Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Isus este  Domnul împăraţilor pământului!
 Apocalipsa 1:5
"... din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său"
Isus este Cuvântul lui Dumnezeu.”
Apocalipsa 19:13
Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele Lui este:Cuvântul lui Dumnezeu.”
Isus este  Mântuitorul lumii!
 Ioan 4:42
 „Acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că Acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii.”
Isus este prieten al vameşilor şi al păcătoşilor.”
Luca 7:34
A venit Fiul omului, mâncând şi bând, şi ziceţi: „Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu