Versetul zilei

7 aprilie 2013

Hrana ta zilnica !

7 Aprilie
2 Samuel 1.1-16

Episodul de la Ţiclag 1-a lăsat pe David umilit, conştient de propria-i slăbiciune; dar 1-a şi restabilit în relaţia lui fericită cu Domnul. El a fost pregătit astfel pentru domnia asupra căreia se deschide acum cartea a doua a lui Samuel.
Omul care-i aduce vestea morţii lui Saul credea că aduce „o ştire bună" (4.10). Oare nu era vorba pentru David de moartea vrăjmaşului său şi de ocazia de a urca pe tron? Dar acest om nu-1 cunoaşte pe cel căruia îi vorbeşte, în inima „iubitului" Domnului străluceşte harul dezinteresat, însoţit de dragostea pentru poporul Lui şi de respectul pentru dispoziţia dată de Dumnezeu. Cum s-ar fi putut bucura el când israeliţii erau înfrânţi, iar prinţul lor, dezonorat în faţa vrăjmaşilor Domnului?
David îl întreabă pe noul venit: „De unde eşti?" (v.13). Omul confirmă că face parte dintre vrăjmaşii lui Israel, şi încă dintre cei mai răi: era amalecit! Încercând să-1 trişeze pe David printr-un mesaj înşelător, n-a făcut decât să se trişeze pe sine (vezi Prov. 11.18). I-ar fi plăcut ca noul împărat să-şi ia coroana din mâna lui. În aceasta, el se aseamănă marelui Vrăjmaş care a încercat, deşi fără succes, să-L facă pe Domnul Isus să primească din mâna lui toate împărăţiile lumii şi gloria lor 
(Matei 4.8-10).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu