Versetul zilei

17 februarie 2013

Hrana ta zilnica !

17 Februarie
1 Samuel 5.1-12

Domnul a permis ca acest chivot să cadă în mâinile filistenilor. Dar ei trebuie să ajungă să înţeleagă că, dacă Israel a fost înfrânt, aceasta nu este din cauza superiorităţii dumnezeului filistenilor, ci pentru că voia Domnului a fost să se întâmple aşa. El doreşte să le arate vrăjmaşilor poporului Său că au în mijlocul lor „chivotul puterii" Lui (Psalmul 132.8). De două ori a căzut idolul lor înaintea Dumnezeului lui Israel. Apoi plăgile îi lovesc pe vrăjmaşii Domnului ca şi odinioară în Egipt. Puterea Lui este demonstrată prin pedepse.
Priviţi încă o dată egoismul inimii omeneşti, dezvăluit de aceia care vor trimite altora un obiect atât de periculos!
Dar acum să ne întoarcem de la această situaţie tristă şi să privim la Isus, pentru care chivotul constituie întotdeauna o frumoasă imagine. In Ioan 18, poporul ÎI caută ca să-L prindă. La aceste cuvinte, „Eu sunt!", oamenii „s-au dat înapoi şi au căzut la pământ" (Ioan 18.6), la fel ca statuia lui Dagon aici, Isus Se lasă prins; este trimis de la Ana la Caiafa şi de la Irod la Pilat (ca şi chivotul, de la Așdod la Gat şi de la Gat la Ecron). Dar cei care II tratează astfel, care II insultă şi care II condamnă, trebuie să înveţe aceste cuvinte de pe buzele Lui: „Veţi vedea pe Fiul Omului şezând la dreapta puterii şi venind pe norii cerului" (Matei 26.64).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu