Versetul zilei

24 noiembrie 2012

Hrana ta zilnica !

24 Noiembrie Deuteronom 34.1-12
Moise petrecuse patruzeci de ani la Faraon, patruzeci de ani la Ietro în şcoala lui Dumnezeu, în sfârşit, patruzeci de ani în pustiu, conducându-1 pe Israel. Avusese la început „priveliştea minunată" a rugului. Apoi, prin credinţă, „a stăruit, ca văzându-L pe Cel nevăzut" (Evrei 11.27). Cu un ochi care „nu se întunecase"
(v. 7), omul lui Dumnezeu, sfârşindu-şi cursa, contemplă admirabila panoramă a ţării lui Emanuel.
Urmează apoi momentul când, potrivit cuvintelor sale din Psalmul 90.3, la porunca lui Dumnezeu, omul se întoarce în ţărână. Dar Domnul îl onorează pe slujitorul Lui drag, ocupându-Se El însuşi de înmormântarea sa (v. 6). De atunci, Moise face parte dintre martorii credinţei care aşteaptă gloria promisă, bucurându-se deja în totul de prezenţa Celui care este răsplata desăvârşită (Matei 17.3).
Ce este pierderea ţării faţă de acest câştig?
Fie ca, la sfârşitul acestei părţi a Bibliei, cuprinzând cele cinci cărţi ale lui Moise, fiecare dintre noi să fi avansat în cunoştinţa Domnului! „Moise ... a scris despre Mine", le va spune Domnul Isus iudeilor (Ioan 5.46). Pe cine Altcineva decât pe El însuşi L-am descoperit noi traversând atâtea umbre şi imagini în această bogată porţiune a Cuvântului lui Dumnezeu?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu