Versetul zilei

30 octombrie 2012

Hrana ta zilnica !


30 Octombrie Deuteronom 19.15-21; 20.1-9
Preoţii şi judecătorii trebuia să demaşte şi să pedepsească martorii mincinoşi (v. 18; Proverbe 19.5-9). Plini de nedreptate, pe când Isus era adus înaintea Sinedriului lor, ei au căutat martori mincinoşi împotriva Lui, pentru ca să-L condamne la moarte (Matei 26.59)! Ştefan, de asemenea în faţa sinedriului, a fost acuzat de către martori falşi (Fapte 6.13).
Capitolul 20 tratează războiul. Cine era răspunzător de pregătirea lui şi de înrolarea ostaşilor? Ne-am fi aşteptat să fie ofiţerii. Nicidecum, de data aceasta erau preoţii şi judecătorii. Aceştia aveau sarcina să
pregătească războiul. De fapt, nu trebuia evaluată forţa armelor sau a soldaţilor, ci credincioşia şi dăruirea lor pentru Domnul.
Versetul 5 şi următoarele prezintă motivele pentru care cineva trebuia amânat sau lăsat la vatră. Acestea ne-ar putea face să ne gândim la cei din pilda nunţii, care aduceau scuze nepotrivite: „am cumpărat un ogor ... m-am căsătorit ..." (Luca 14.18-20). Dar să ascultăm ce spune cineva cu experienţă, care a „luptat lupta cea bună": „Nimeni, slujind ca ostaş, nu se încurcă în treburile vieţii, ca să placă celui care 1-a înrolat". Aceasta este condiţia pentru ca oricare dintre noi să fie „ un bun ostaş al lui Hristos " (2 Timotei 2.3-4; 4.7).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu