Versetul zilei

16 octombrie 2012

Hrana ta zilnica !


16 Octombrie Deuteronom 10.12-22
Versetele 12 şi 13 aşază înaintea copiilor lui Israel un plan minunat. Prieten creştin, Domnul nu doreşte nici „de la tine" altceva, decât teamă, credincioşie, dragoste, lepădare de sine, ascultare. Mica 6.8 pune aceeaşi întrebare şi, ca răspuns, invită la dreptate, la bunătate, la smerenie. Toate acestea ni se cer în interesul nostru: „spre binele tău" (v. 13) şi nu sunt decât un răspuns corect la iubirea divină. Fericite legături reciproce: „Domnul S-a alipit de părinţii tăi, ca să-i iubească ..." (v.15)... „tu să te alipeşti de El" (v. 20)!
Este cerută circumcizia inimii. Un semn exterior nu este suficient pentru a face proba că cineva are o religie (Romani 2.29). Trebuie să existe în inimă dovada câ pretenţiile cărnii au fost judecate şi că cineva aparţine lui Dumnezeu.
Domnul este Susţinătorul celor care sunt singuri în viaţă. Orfanul, văduva, străinul - sunt în mod cu totul deosebit subiectele îngrijirii Sale. „Dumnezeul cel mare, cel tare şi cel înfricoşător" (v. 17), care a făcut „aceste lucruri mari şi înfricoşătoare" (v. 21), este în plus un Dumnezeu plin de mângâiere, un Tată pentru orfani, un Apărător făcând dreptate văduvelor (Psalmul 68.5).
,EL este lauda ta" (v. 21). 
Nu numai ceea ce a făcut, ci însăşi Persoana Sa este, pentru inimile şi buzele celor răscumpăraţi, un subiect continuu de bucurie şi de adorare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu