Versetul zilei

24 mai 2012

De ce...?.....pentru ca....!

De ce a venit Isus pe pamant ?
„Căci tot aşa, Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca preţ de răscumpărare pentru mulţi.”Marcu 10:45
De ce a murit Isus ?
.....şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. 1Ioan 1:7
De ce s-a inaltat la cer?
"În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi"
Ioan14:2-3
Va reveni Isus ?
 „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Ioan 14:28
Cum va reveni Isus ?
 Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
Fapte 1:11
Cand va reveni Isus ?
Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
Pe cine a lasat  Domnul Isus cu noi pana la revenirea Sa ?
"Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor( Duhul Sfant), care să rămână cu voi în veac"
Ioan 14:16

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu