Versetul zilei

22 septembrie 2016

Hrana ta zilnica!

22 SEPTEMBRIE
1 Timotei 5.1-16
In relaţiile cu alţi creştini, acestea sunt legăturile, de familie, care trebuie să ne servească drept model: „ca pe un tată,... ca pe fraţi,... ca pe mame,... ca pe surori" (v. 1,2). Să nu pierdem niciodată din vedere faptul că noi formăm o singură familie, familia lui Dumnezeu.
Fiecare este invitat să-şi arate evlavia, însă în primul rând în propria casă (v. 4).
Fariseii predicau invers. Tot făcând paradă de pietate, ei anulau porunca lui Dumnezeu, abătându-i pe copii de la îndatoririle lor cele mai legitime faţă de părinţi (Marcu 7.12,13).
Un singur verset, versetul 10, rezumă o viaţă întreagă de slujire pentru Domnul. De ar putea fiecare creştin să nu dorească nimic diferit de aceasta!
Aceste paisprezece versete (v. 3-16) consacrate văduvelor ne amintesc că Dumnezeu veghează asupra lor într-un mod cu totul special (Psalmul 68.5). Evanghelia după Luca menţionează patru dintre ele: pe Ana, a cărei activitate de rugăciune noapte şi zi este ilustrată în versetul 5 (Luca 2.36-38); pe văduva din Nain, căreia Isus i-a redat fiul (Luca 7.12...); pe cea care în parabola din Luca 18 cerea dreptate; de asemeni, pe văduva cea săracă, care sub ochii Domnului - şi spre bucuria Lui - dă pentru vistieria Templului tot ce avea pentru a trăi (Luca 21). O credinţă în totalitate în El, iată ce-I place lui Dumnezeu mai presus de orice (Evrei 11.6)!

Un comentariu:

 1. Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie ţi se va împlini făgăduinţa în Ierusalim.
  Auzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni.
  (Psalmul 64:1-2)


  Că Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine.
  Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele.
  În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit.
  (Psalmul 85:4-6)

  RăspundețiȘtergere